Veřejná zakázka: OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14363
Systémové číslo VZ: P18V00001381
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.06.2018
Nabídku podat do: 16.07.2018 10:30
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy dvou objektů školy - hlavní budovy (OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 – hlavní budova) a tělocvičny OA Břeclav (OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična). Stavebními úpravami bude provedeno zateplení obálky hlavní budovy a tělocvičny, výměna vnějších výplní otvorů na jižní a východní fasádě hlavní budovy a výměna vnějších výplní otvorů tělocvičny, výměna klempířských a zámečnických konstrukcí souvisejících se stavebními úpravami objektů, oprava a úprava hromosvodů, rekuperace vnitřního vzduchu a úprava elektro související se vstupy do objektu u tělocvičny. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci “OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 – hlavní budova“ a „OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična“ vypracované Ing. Zdeňkem Bučkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby,Ulička 14, 623 00 Brno, IČO: 13418882, ČKAIT – 1002430v dubnu 2017 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 523 546 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
 • IČO: 60680342
 • Poštovní adresa:
  nábř. Komenského 1126/1
  690 25 Břeclav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 357308

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20,
602 00 Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky