Veřejná zakázka: Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18021
Systémové číslo: P19V00001822
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.07.2019
Nabídku podat do: 23.09.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Rozšíření nástavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova“ spočívající v rozšíření nadstavby nad křídlem „B“, z důvodu zkvalitnění výuky bude vybudováno několik nových specializovaných učeben, kabinet a soc. zázemí s propojením na 2 stávající schodiště. Rozšíření nadstavby bude napojeno na vnitřní rozvody instalací (ZTI, VZT, UT, SLN a SLB). Nově budou vybrané prostory klimatizovány.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem „Rozšíření nástavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova“ vypracované PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, 621 00 Brno, IČ 188 25 885 v prosinci 2018 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 751 082 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
 • IČO: 15530213
 • Poštovní adresa:
  Purkyňova 97
  612 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 347317

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky