Veřejná zakázka: Realizace interiérových úprav I. oddělení v budově B - Zámeček – humanizace - stavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 21002
Systémové číslo: P20V00001674
Evidenční číslo zadavatele: 350274
Evidenční číslo ve VVZ: 350274
Datum zahájení: 10.08.2020
Nabídku podat do: 08.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace interiérových úprav I. oddělení v budově B - Zámeček – humanizace - stavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Realizace interiérových úprav I. oddělení v budově B - Zámeček - humanizace – stavba “ spočívající v obnově a modernizaci interiérů sociálního zařízení "Zámeček Střelice", které je specializované na péči o osoby s potřebou podpory v důsledku zdravotních - mentálních omezení. Zejména jde o úpravy lůžkových oddělení č. 1, č. 5, č. 2 a č. 3 objektu "B - Zámeček", které zahrnují drobné dispoziční a provozní korekce čtyř nadzemních podlaží hlavní budovy. Podrobně je předmět díla popsán v Projektové dokumentaci zpracované Ing. Arch. Michaelou Ondráčkovou, 2M atelier, Haškova 153/17, 638 00 Brno v červnu roku 2017 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace jako „Příloha č. 6 Projektová dokumentace“. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla dle platných právních předpisů. Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 043 478 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace
 • IČO: 00212920
 • Poštovní adresa:
  Tetčická 311/69
  664 47 Střelice u Brna
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350274

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy