Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích
Odesílatel Dita Ohnoutková
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2021 10:36:17
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace X, XI a XII

Vysvětlení zadávací dokumentace - viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 10, 11 a 12 Autoservis Černovice.pdf (443.11 KB)
- 01 Stavba bez ceny edit 21-07-21.xlsx (1.10 MB)
- 02 Hmotný drobný SDaP REV 21-07-21.xlsx (610.97 KB)
- 04 Nehmotný drobný SDaP REV 21-07-20.xlsx (374.57 KB)
- 05 Nehmotný SDaP REV 21-07-21.xlsx (64.06 KB)
- 07 IO 251.2 Chodníky REV 21-07-21.xls (97.50 KB)
- F. Celkove naklady stavby ZZS Černovice autoservis V.XLS (63.50 KB)
- 3-D3.PS01.3.x_A2002_ZSJMK-CERN_F5_SaZ_AKT0421.pdf (48.19 KB)