Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DNS ICT 155 - PC, monitory (Masarykova SŠ Letovice)
CEJIZA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 19.06.2023 11:00
Zajištění adaptačního pobytu
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.06.2023 07.06.2023 10:00
III/3744, 37414 DRVÁLOVICE – VANOVICE
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 20.06.2023 09:00
Dodávka osobních ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance a žáky školy s náhradním plněním
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 22.06.2023 12:00
Malování 2023
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 20.06.2023 18:00
Dodávka obuvi v rámci osobních ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance a žáky školy
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 22.06.2023 12:00
Smlouva č. JMK084825/23/OKH - Smlouva příkazní o poskytování právních služeb
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2023 06.06.2023 13:00
Jednorázové vyšetřovací nitrilové rukavice 2023 - 2024
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 20.06.2023 10:00
Infuzní roztoky
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 06.06.2023 13.07.2023 09:00
Zednické práce
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2023 06.06.2023 09:00
II/409 Uherčice - křižovatka Stálky
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 19.06.2023 10:00
Dodávka výpočetní techniky
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.06.2023 05.06.2023 13:00
Vodorovné dopravní značení 2023
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 05.06.2023 21.06.2023 09:00
Nemocnice Vyškov – Parní sterilizátory
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 05.06.2023 22.06.2023 10:00
Elektrická požární signalizace
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2023 11.07.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016