Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sadbový materiál - Kupní smlouva
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2023 02.10.2023 00:00
Smlouva o vzdělávání zaměstnanců SÚS JMK 2023
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2023 02.10.2023 00:00
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací - připojení internetu
Domov Horizont, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.10.2023 01.10.2023 10:00
Rekonstrukce kanalizace II – retenční nádrž
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 29.09.2023 17.10.2023 12:00
Kontrastní látky
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 29.09.2023 03.11.2023 09:00
Objednávka JMK015813/23/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.09.2023 29.09.2023 14:00
Dodávka interaktivní tabule
Pedagogicko-psychologická poradna Brno,příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.09.2023 29.09.2023 10:00
Výměna ohřívače teplé užitkové vody - havárie
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.09.2023 29.09.2023 10:00
Masarykovo muzeum v Hodoníně – revize el. zařízení a hromosvodu
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2023 16.10.2023 12:00
DNS ICT 29 - NTB, dataprojektory, tiskárna (SŠP Kyjov)
CEJIZA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2023 24.10.2023 11:00
DNS ICT 27 - ICT vybavení
CEJIZA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2023 20.10.2023 11:00
smlouva o dílo - odborné poradenství v oblasti zabezpečovací techniky
Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.09.2023 27.09.2023 16:00
II/379 Kateřina – Nový hrad
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 27.09.2023 16.10.2023 09:00
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace – úklidové služby pro rok 2023/2024
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2023 12.10.2023 10:00
Zajištění provozu elektronického deníku zimní údržby - Smlouva o poskytnutí služby
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.09.2023 27.09.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016