Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/36829 Deštná - Rumberk, most 36829-1
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 16.05.2022 01.06.2022 10:00
Dodávka oleje a olejových filtrů pro jednotku chlazení
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2022 16.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Medlánecké kopce v k. ú. Medlánky a Královo Pole, Obřanská stráň v k. ú. Obřany a jejich ochranných pásmech
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2022 16.05.2022 00:00
Strava PT 2022 - Lata
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2022 16.05.2022 00:00
Ubytování a strava Chata pod Věží, Radíkov, 5 turnusů pro pracoviště Lata a Louka_07/2022
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2022 16.05.2022 00:00
DNS ICT 59 - Notebooky (SŠEE Sokolnice - iKAP - OPAKOVÁNÍ)
CEJIZA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2022 24.05.2022 11:00
DNS ICT 60 - NTB (SPSŠ Brno)
CEJIZA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2022 24.05.2022 11:00
III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 13.05.2022 31.05.2022 10:00
Dodávka a instalace PTZ kamery - zahrada
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2022 13.05.2022 12:00
Dodávky kancelářských potřeb
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2022 31.05.2022 10:00
Servisní smlouva - výměna kotlů, ohřev teplé vod v objektu KTZ
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2022 13.05.2022 08:00
Praní prádla
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 13:00
Dodání a montáž serveru
Srdce v domě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2022 27.05.2022 12:00
Vedení evidence provozu zdroje elektřiny na OTE
Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Stříbrný vrch a Štěpánovský lom
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016