Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 3 zvláště chráněných územích – přírodní památky Slanisko Dobré Pole, Slanisko Novosedly a Kamenná hora u Derflic
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 4 zvláště chráněných územích – přírodní památky U kapličky, U Michálka, Ve Žlebě a Šidlovy skalky
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Rámcová smlouva na dodávku asfaltového betonu pro oblast Střed, Sever, Jih, Západ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Samonosná brána – Jedovnice - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Smlouva o vzdělávání zaměstnanců SÚS JMK - škola smyku
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Tabulové označení evropsky významných lokalit a tabulové a pruhové označení zvláště chráněných území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Vypracování plánu péče a tří zoologických inventarizačních průzkumů pro zvláště chráněná území
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Pořízení nového CT a digitálního skiagrafického přístroje
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 23.05.2022 24.06.2022 12:00
Dodávky léčivého přípravku - Sugammadexum
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 02.06.2022 10:00
Dodávka 4 ks dodávkových vozidel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 31.05.2022 10:00
Dodávky léčivého přípravku - Denosumab
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2022 02.06.2022 10:00
DNS ICT 64 - NTB a monitory (SŠSŘ Bosonohy)
CEJIZA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 03.06.2022 11:00
Dodávky léčivého přípravku - Alirocumab
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 02.06.2022 10:00
zajištění programu, ubytování a stravy seznamovacího kurzu
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.05.2022 23.05.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016