Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nájemní smlouva tělocvična
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2018 06.09.2018 21:00
Ukládka inertního odpadu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2018 06.09.2018 14:00
Údržba silnic II. a III. třídy na území města Brna
nadlimitní Hodnocení 06.09.2018 24.10.2018 10:00
Celotělová hydromasážní vana
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2018 06.09.2018 00:00
Zateplení kovářské dílny v Polánce
podlimitní Zadáno 05.09.2018 26.09.2018 09:00
Nákup 3D tiskárny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2018 05.09.2018 21:00
Úpravna vody pro hemodialýzu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 26.09.2018 12:00
NÁKUP 4 KS TRAKTOROVÝCH NOSIČŮ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB VČETNĚ SEKACÍCH RAMEN PRO ZAJIŠTĚNÍ POKOSU TRAVNÍCH POROSTŮ
nadlimitní Zrušeno 05.09.2018 19.10.2018 10:00
Dodávka a montáž nábytku do sesterny, vrátnice a šatny kuchařek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2018 05.09.2018 07:00
Výroba replik šperků jako součásti stálé expozice pod názvem „Mikulčice – ostrovní hrad a sídlo Mojmírovců“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2018 04.09.2018 15:00
Řešení havarijního stavu ohřevu TUV
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 17.09.2018 10:00
RS Realizace vzdělávacích akci - Šablony
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2018 04.09.2018 13:00
Smlouva o poskytnutí služby - tisk Sborník 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2018 04.09.2018 12:00
smlouva o dílo - webové stránky školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2018 04.09.2018 10:00
Oprava kotelny Dětské léčebny v Boskovicích
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2018 20.09.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016