Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o dílo rámcová č. 14-20_Josef Hána
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 10:00
JMK007287/20/OKŘ/OBJ elektro materiál
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
JMK007288/20/OKŘ/OBJ odvoz odpadu
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
JMK007292/20/OKŘ/OBJ Květinový servis v r. 2020
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
JMK007294/20/OKŘ/OBJ drobný materiál
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
Jazykové vzdělávání pracovníků oddělení evropských dotací Krajského úřadu Jihomoravského kraje – projekt ConnReg - opakované řízení
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2020 30.01.2020 10:00
AUDITORSKÉ SLUŽBY – OVĚŘOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK ZADAVATELE, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ ZA LÉTA 2020-2023
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 30.01.2020 10:00
Smlouva o spolupráci č. 13-20_HOSPI
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.01.2020 15.01.2020 09:00
Toaletní potřeby
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 30.01.2020 09:30
JMK007268/20/OKŘ/OBJ poskytování přehledu informací
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.01.2020 15.01.2020 00:00
„Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče“
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2020 28.02.2020 14:00
Výkon technického dozoru stavebníka - Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.01.2020 10.02.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP stavby - Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 10.02.2020 10:00
Lyžařský kurz 2020
Obchodní akademie, Středni odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 15.01.2020 13:00
Objednávka JMK007262/20/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.01.2020 14.01.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016