Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup SW licencí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2018 13.12.2018 10:00
Dodávka figurín první pomoci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2018 13.12.2018 00:00
DpS Bučovice - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2018/00107
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2018 13.12.2018 00:00
Dolní Věstonice, GT monitoring sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2018 12.12.2018 14:00
Nákup 4ks nechlazených centrifug
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2018 12.12.2018 11:00
Vyšetřovací lůžko pro plicní oddělení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2018 19.12.2018 12:00
smlouva_TU_2018_17
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2018 13.12.2018 09:00
Nákup diagnostického přístroje pro měření emisí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2018 12.12.2018 00:00
Nákup hydroxeuru MANI-JET HK a hydroxeuru PEDI-JET DK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2018 12.12.2018 00:00
Objednávka 337/18/Šev
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2018 12.12.2018 00:00
VZ 27-18 Úklid VZ Břeclav a VZ Hodonín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2018 19.12.2018 14:00
32_2018 Poradenství ve vzdělávání managementu ZZS JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2018 11.12.2018 16:00
Dodávky koloniálu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2018 17.12.2018 12:00
Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy a Dyje
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2018 25.01.2019 12:00
Dodávky pečiva
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2018 17.12.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016