Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka JMK010561/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2021 12.10.2021 14:00
Prodloužení veřejné splaškové kanalizace – Ostrov u Macochy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2021 25.10.2021 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 26.10.2021 09:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi – Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 20.10.2021 09:00
Zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby v Jihomoravském kraji v letech 2022 – 2024
nadlimitní Zadáno 01.10.2021 29.10.2021 10:00
Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče
podlimitní Zadáno 30.09.2021 20.10.2021 09:00
Objednávka JMK010453/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.09.2021 30.09.2021 12:00
Střešní FVE 29,04 kWp – JMK Cejl Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2021 11.10.2021 09:00
Demolice objektu bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 14.10.2021 10:00
Smlouva o dílo č. JMK072879/21/OK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.09.2021 16.09.2021 00:00
Monitoring choroby mor včelího plodu na území Jihomoravského kraje, XIV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2021 24.09.2021 12:00
Objednávka JMK010274/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.08.2021 31.08.2021 12:00
001 Kancelářské potřeby pro JMK
nadlimitní Zadáno 24.08.2021 06.09.2021 10:00
Zpracování účetního výkaznictví
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2021 06.09.2021 10:00
Komunikační kampaň projektu „Spolu v našem kraji“
nadlimitní Zadáno 20.08.2021 23.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016