Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Soupravy pro stanovení glykovaného hemoglobinu včetně bezplatné výpůjčky automatického HPLC analyzátoru
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2024 11.06.2024 09:00
Oprava parkoviště u budovy "A", Domov pro seniory Zastávka, p.o.
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2024 13.06.2024 12:00
VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBÁCH SÚS JMK 2024 II.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2024 11.06.2024 11:00
Dodávka a montáž kovového nábytku do haly 2024
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2024 05.06.2024 12:00
Strava PT Lesná 2024
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2024 31.05.2024 13:00
III/3867 VEVERSKÉ KNÍNICE, PRŮTAH A MOST
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 11.06.2024 09:00
III/41417 BŘECLAV - LEDNICE
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 10.06.2024 09:00
Obnova S-centra Hodonín, p.o. - správce stavby II
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 03.06.2024 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace-rozvaděč R120-havarijní stav
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 03.06.2024 11:30
II/399 Plaveč – Únanov
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2024 07.06.2024 10:00
Dodávka a montáž kancelářského nábytku 2024
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 04.06.2024 12:00
automobil
Domov pro seniory Hustopeče, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 31.05.2024 11:00
Dodávka kynárny pro pekařský provoz
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 31.05.2024 10:00
III/37426 Lhota Rapotina - Skalice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2024 07.06.2024 09:00
Nákup zařízení pro fotografický ateliér
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2024 30.05.2024 10:00
všechny zakázky