Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.35 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky zeleniny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2018 19.11.2018 12:00
Dodávky ovoce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2018 22.11.2018 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby – Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 23.11.2018 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 27.11.2018 10:00
Rekonstrukce vytápění chata Radost Vřesovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 26.11.2018 12:00
Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice
podlimitní Příjem nabídek 09.11.2018 14.12.2018 09:00
Pořízení devítimístného užitkového vozidla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 26.11.2018 10:00
Kardiotokografy s telemetrií
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 20.11.2018 12:00
Anesteziologický přístroj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 20.11.2018 12:00
Gynekologické vyšetřovací lůžko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 20.11.2018 12:00
Mikroskop pro hematologii
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 20.11.2018 12:00
Výkon činnosti TDS – Zhotovení stavby pro komunitní bydlení – Lednice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2018 20.11.2018 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Zhotovení stavby pro komunitní bydlení – Lednice“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2018 20.11.2018 10:00
Upgrade magnetické rezonance v Nemocnici Znojmo
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2018 13.12.2018 10:30
Nákup stravovacích poukázek pro rok 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2018 21.11.2018 12:00
všechny zakázky