Veřejná zakázka: Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1372
Systémové číslo: P13V00000699
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 357588
Počátek běhu lhůt: 05.08.2013
Nabídku podat do: 07.11.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje včetně Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území jako územně plánovací dokumentace kraje ve smyslu § 36 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů do podoby, která bude předložena zastupitelstvu Jihomoravského kraje k vydání podle § 41 odst. 1 stavebního zákona.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 61600, na recepci v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky