Veřejná zakázka: ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ II. - II/380, II/422 HOVORANY, okružní křižovatka, III/4951 DOMANÍN - PRŮTAH, III/41926 KARLÍN, PRŮTAH, II. A III. STAVBA, II/426 TĚMICE, PRŮTAH, III/49918 HRUBÁ VRBKA, PRŮTAH

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4950
Systémové číslo: P15V00002014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.08.2015
Nabídku podat do: 21.10.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ II. - II/380, II/422 HOVORANY, okružní křižovatka, III/4951 DOMANÍN - PRŮTAH, III/41926 KARLÍN, PRŮTAH, II. A III. STAVBA, II/426 TĚMICE, PRŮTAH, III/49918 HRUBÁ VRBKA, PRŮTAH
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací, inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru (dále AD).

Veřejná zakázka je rozdělena na pět částí:
1. „II/380, II/422 HOVORANY, okružní křižovatka - DÚR, IČ“
2. „III/4951 Domanín - průtah - DÚR, IČ“
3. „III/41926 Karlín, průtah, II. a III. stavba - DÚR, IČ“
4. „II/426 Těmice, průtah - DÚR, IČ“
5. „III/49918 Hrubá Vrbka, průtah“ – DSP/PDPS, SP, IČ, AD“.

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky.

Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených návrzích textu smluv o projektové přípravě na jednotlivé části, a v návrhu textu smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě. Uchazeč není oprávněn dělit zakázku na jiné než stanovené části

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 810 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS JMK, ředitelství
Ořechovská 35
619 64 Brno

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy