Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dokumentace „Obnova silničního stromořadí silnice II/397" - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2023 23.03.2023 00:00
Oprava vozidla FORD Tourneo RZ_2BK 6362 - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2023 23.03.2023 00:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Cyklostezka ČKD Blansko - Nový hrad u Adamova na trase EuroVelo 9“ a výkon autorského dozoru
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 22.03.2023 27.04.2023 10:00
Údržba venkovní zeleně
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2023 30.03.2023 10:00
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v regionální železniční osobní dopravě (provozní soubor JIH)
Jihomoravský kraj
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.03.2023 14.06.2023 09:00
DNS ICT 148 – NTB, monitory (Domov Božice)
CEJIZA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2023 03.04.2023 11:00
Smlouva na dodání čisticích a úklidových prostředků
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2023 22.03.2023 00:00
II/424 M.N.Ves hřbitov – most přes trať ČD
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2023 30.03.2023 10:00
dozor TDI
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.03.2023 21.03.2023 10:00
Výkon funkce technického dozoru investora
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.03.2023 21.03.2023 09:00
Defibrilační elektrody 2023 - 2024
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2023 31.03.2023 10:00
Stoly a židličky
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.03.2023 21.03.2023 00:00
Studie Proveditelnosti na projekt implementace Telemedicíny a eHealth v Nemocnici Znojmo
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.03.2023 20.03.2023 13:00
Diagnostika vozovky III/05531 Moravská Nová Ves
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 20.03.2023 05.04.2023 09:00
Objednávka služeb
Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.03.2023 20.03.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016