Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DODÁVKA SILNIČNÍ BARVY, BALOTINY A ROZPOUŠTĚDLA PRO PROVÁDĚNÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V ROCE 2013
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 11.04.2013 29.04.2013 10:00
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v letech 2013 až 2014
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2013 22.04.2013 17:00
Dodávky dezinfekčních a oplachových roztoků pro hojení chronických ran
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2013 10.04.2013 12:00
Dodávky léčebného krytí pro hojení chronických ran
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2013 10.04.2013 12:00
Dodávky masa
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2013 03.04.2013 10:00
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v letech 2013 až 2014
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2013 29.03.2013 14:00
Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 15.03.2013 14.05.2013 13:00
Výběrové řízení na dodavatele modulů pro CED, ELP a SW pro WEBové aplikace III
KORDIS JMK, a.s.
nadlimitní Zadáno 11.03.2013 25.04.2013 09:30
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ VE STUPNI DSP/PDPS, SP, IČ, AD – I.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 11.03.2013 27.03.2013 08:00
Dodávka prostředků ICT a měřící techniky pro SPŠEIT Brno
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 06.03.2013 22.03.2013 11:00
Dodávka operačního stolu s extenzí dolních končetin pro dospělé a dodávka chirurgického světla
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 05.03.2013 04.04.2013 12:30
Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK - 2013
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 05.03.2013 21.03.2013 09:00
Kationaktivní asfaltové emulze s obsahem 65% asfaltu pro provádění lokálních oprav tryskovou metodou v roce 2013 II
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 04.03.2013 19.03.2013 10:00
Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP - odborná školení
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 02.03.2013 18.03.2013 12:00
Dodávka technického vybavení
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2013 21.03.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016