Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka silniční barvy, balotiny a rozpouštědla pro provádění vodorovného dopravního značení v roce 2019
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 14.03.2019 10:00
PolyGram: Foto/videoateliér - vybavení odborných učeben a dílen
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2019 22.03.2019 14:00
PolyGram: Foto/videoateliér - vybavení odborných učeben a dílen - část A (Foto & video)
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2019 22.03.2019 15:00
PolyGram: Foto/videoateliér - vybavení odborných učeben a dílen - část B (Výpočetní technika & SW)
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2019 22.03.2019 14:30
Hrad - opravy sálu a mezisálu
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 25.03.2019 10:00
ALTER - čistící a hyg.prostředky 2019-2021
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.03.2019 05.03.2019 00:00
Diagnostiky vozovek pro zpracování PD II/432 Kyjov Boršovská – křiž. S I/54, III/42115 Rakvice – Přítluky, III/3967 Šumice, průtah
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 04.03.2019 22.03.2019 09:00
Smlouva o poskytování odborných konzultací firmou Sperling, s.r.o.
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2019 04.03.2019 10:00
Rekonstrukce otopného systému
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 04.03.2019 28.03.2019 13:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby – Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie II
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 20.03.2019 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie II
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 20.03.2019 10:00
Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro oddělení chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie – operační laparoskopická sestava pro gynekologii
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 04.03.2019 13.05.2019 10:00
Geodetické zaměření pro zpracování PD - II/374 Brno, ul.Černovická
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2019 01.03.2019 15:00
Webová prezentace www.idsjmk.cz
KORDIS JMK, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 14.03.2019 10:00
Petr Zeman - čistící a hyg.prostředky 2019-2021
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2019 01.03.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016