Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Výměna kogenerační jednotky – havárie II“, opakovaná výzva
Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 12.04.2022 10:00
Modulární systém pro mikrobiologickou kultivaci
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 07.04.2022 12:00
Pořízení nábytkového vybavení
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 08.04.2022 11:30
Údržba a náhrada značení zvláště chráněných území
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.03.2022 28.03.2022 10:00
Kancelářský kontejner
S - centrum Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 08.04.2022 10:00
Smlouva o hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.03.2022 28.03.2022 09:00
Elektronická spisová služba
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 08.04.2022 09:00
Dodávka osobních automobilů
Jihomoravský kraj
podlimitní Zadáno 28.03.2022
JMK011663/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.03.2022 28.03.2022 00:00
Smlouva o dílo a licenční smlouva - implementace mobilní aplikace
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.03.2022 28.03.2022 00:00
Údržba a náhrada značení zvláště chráněných území
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.03.2022 28.03.2022 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 4 ZCHÚ v okrese Brno-venkov
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.03.2022 28.03.2022 00:00
Mycí automaty - 3 ks
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2022 08.04.2022 14:00
RS Dodávka vitaminových prostředků pro zaměstnance školy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.03.2022 25.03.2022 12:00
ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC II. A III. TŘÍDY NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 25.03.2022 27.04.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016