Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb - elektronické pečetění a časová razítka
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.09.2018 24.09.2018 10:00
III/37422 Boskovice 9.května
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 05.10.2018 10:00
Malování prostor DpS Zastávka
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 22.10.2018 10:00
Smlouva o dílo DDM Mikulov
Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.09.2018 24.09.2018 00:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK - části oblastí Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 24.09.2018 18.01.2019 10:00
Koordinátor BOZP na akci "Stavební úpravy objektu a zpevněných ploch"
Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.09.2018 21.09.2018 15:00
SoPP II/416 Blučina obchvat-verifikace závaznéého stanoviska
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.09.2018 21.09.2018 14:00
Administrace veřejné zakázky - IROP dodávky III.
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2018 20.09.2018 22:00
Nákup dílenského nářadí
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2018 20.09.2018 22:00
Oprava motoru u vozidla RZ: 4B4 5348.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2018 20.09.2018 13:00
Sněhové zábrany v zimním období 2018/2019
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018 03.10.2018 09:00
Muzeum regionu Boskovicka - osvětlení výstavních prostor
Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018 01.10.2018 12:00
Nákup elektroniky - projekt VešPoš
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2018 20.09.2018 11:00
Diagnostika mostu pro zpracování PD III/39518 Moravské Bránice-Nové Bránice, most 39518-3
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 02.10.2018 09:00
smlouva o pronájmu - Sokol
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.09.2018 19.09.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016