Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na dodávku asfaltového betonu - oblast Střed – cestmistrovství Brno, cestmistrovství Rosice, cestmistrovství Vyškov a cestmistrovství Slavkov, oblast Jih – cestmistrovství Mikulov
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2020 04.05.2020 00:00
Dodávka, montáž a servis osobního výtahu pro stavbu Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 14.05.2020 10:00
05_2020 Extenční dlahy 2020 – 2022
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2020 30.04.2020 00:00
07_2020 Elektrické odsávačky 2020 - 2022
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2020 30.04.2020 00:00
SŠ 2/2020 SA 7 Smlouva o zprostředkování pronájmu software
SŠ průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2020 29.04.2020 11:00
019 Mobilní technika
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 29.04.2020 11.05.2020 10:00
Rámcová smlouva na dodávku asfaltového betonu - oblast Sever – cestmistrovství Blansko, cestmistrovství Boskovice, cestmistrovství Tasovice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2020 29.04.2020 00:00
Diagnostiky mostů pro zpracování PD II/150 Boskovice, most 150-063, II/379 Nový Hrad, most 379-024 a II/385 Čebín, most 385-009
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 28.04.2020 18.05.2020 10:00
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KAMENIVA PRO PROVÁDĚNÍ EMULZNÍCH VYSPRÁVEK V ROCE 2020
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 28.04.2020 18.05.2020 09:00
III/3901 Borovník, most ev.č. 3901-1 přes místní potok
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2020 11.05.2020 10:00
HAVÁRIE KANALIZACE BRNO, UL. JIHLAVSKÁ - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2020 27.04.2020 00:00
Ošetření stromů – údržba dřevinné struktury silničního stromořadí ovocných stromů podél silnice II/414 v úseku Hrušovany nad Jev. – Drnholec – I. etapa - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2020 27.04.2020 00:00
Rozšíření poplachového zabezpečovacího a tísňového systému cestmistrovství Veselí nad Moravou - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2020 27.04.2020 00:00
II/416 Pohořelice - okružní křižovatka
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 24.04.2020 29.05.2020 09:00
Diagnostický průzkum silnice III/37365 a III/37367 v úseku Křtiny - Březina - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.04.2020 24.04.2020 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016