Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
29/2021_EPS
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.04.2021 12.04.2021 14:00
33/2021_dotační managment
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.04.2021 12.04.2021 14:00
III/4169 MĚNÍN, UL. OTMAROVSKÁ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 26.04.2021 09:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích přírodní památky Junácká louka v k. ú. Kníničky, přírodní památky V Jezdinách v k. ú. Kněževes a jejich ochranných pásmech
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.04.2021 12.04.2021 00:00
Rekonstrukce výměníkové stanice – havarijní stav
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 30.04.2021 10:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Medlánecké kopce v k. ú. Medlánky a Královo Pole, Obřanská stráň v k. ú. Obřany a jejich ochranných pásmech
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.04.2021 09.04.2021 00:00
Chemická laboratoř
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 27.04.2021 11:00
Vybudování 2 ks silničních meteostanic a modernizace 2 ks stávajících meteostanic
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2021 26.04.2021 10:00
Zhotovení stavby – Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1
Jihomoravský kraj
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2021 18.05.2021 10:00
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, I. etapa
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 07.04.2021 26.04.2021 09:00
Dodávka obalového materiálu
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 20.04.2021 10:00
04-21 Technické vozidlo II
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 19.04.2021 10:00
Automatizovaný detekční systém pro statimová vyšetření
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 19.04.2021 14:00
III/ 41311 OD KŘ. I/53 - OLEKSOVICE
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 19.04.2021 10:00
Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC – sadové úpravy
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.04.2021 01.04.2021 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016