Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení Micro:bit desek, materiálu a setů pro WS a konference programu DigiMe, č. ATCZ216
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.05.5022 18.05.5022 00:00
Dodávka váhy do prašného prostředí pro pekařský provoz
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2024 08.07.2024 10:00
Rekonstrukce rozvodů ÚT ve velké tělocvičně
Gymnázium a SOŠ Mikulov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2024 08.07.2024 09:00
Rekonstrukce kanalizace v DM Gorkého 35 - havarijní stav
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2024 04.07.2024 10:00
Vybudování zimní zahrady před zadním vchodem do Domova Božice, příspěvková organizace
Domov Božice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2024 07.07.2024 23:59
ZDRSNĚNÍ POVRCHU VYBRANÝCH ÚSEKŮ SILNIC II. A III. TŘÍDY V ROCE 2024
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2024 09.07.2024 09:00
Dopravně inženýrském opatření na mostě ev.č. 152-052 přes dálnici D2- Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2024 20.06.2024 00:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Zhotovení stavby Transbordéru, zázemí, přípojky vody, zpevnění a rozšíření hráze“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 09.07.2024 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Zhotovení stavby Transbordéru, zázemí, přípojky vody, zpevnění a rozšíření hráze“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 09.07.2024 10:00
Objednávka školení Edoklady
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.06.2024 19.06.2024 14:00
Oprava terasy a rampy v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na adrese Cejl 73, Brno
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 02.07.2024 10:00
Dodávky léčivého přípravku - Alirocumab
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 27.06.2024 12:00
Dodávky léčivého přípravku - Pantoprazolum inj
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 27.06.2024 12:00
Kupní smlouva na nářadí
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.06.2024 19.06.2024 09:00
Stavební úpravy budovy
Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 08.07.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016