Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup školního nábytku
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.09.2016 29.09.2016 13:00
Dodávky technologie na zpracování ovoce
Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 27.09.2016 13.10.2016 09:00
Oprava vozidla Mercedes Benz ATEGO.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.09.2016 26.09.2016 00:00
Zabezpeční školního stravování
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.09.2016 26.09.2016 00:00
Hotel Čejkovice
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.09.2016 24.09.2016 10:00
Dodavatelské závodní stravování
Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2016 23.09.2016 12:00
Pěší výlety po jižní Moravě
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2016 23.09.2016 11:00
Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavba Nemocnice Znojmo, II. etapa, 2. část – akce II, objekty C1, A2 a A3
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 23.09.2016 14.10.2016 10:00
II/397 JAROSLAVICE - EXTRAVILÁN
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 05.10.2016 10:00
II/379 PODOMÍ - PRŮTAH
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 03.10.2016 10:00
II/420 a II/425 BESIP - ÚSEKOVÉ OPRAVY POVRCHU FRÉZOVÁNÍM
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 06.10.2016 09:00
III/37359 VRATÍKOV-OKROUHLÁ - EXTRAVILÁN
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 04.10.2016 09:30
III/3744 KOŘENEC - BENEŠOV
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 04.10.2016 09:00
III/4161 Holubice - průtah
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 04.10.2016 13:00
Odvod odpadních vod
Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 23.09.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016