Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2020 - 2022
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 07.10.2019 11.11.2019 10:00
Návštěvnické pláště, návleky na obuv a matrace
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.10.2019 07.10.2019 09:30
Pronájem tělocvičny
Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.10.2019 07.10.2019 00:00
Dodávka zeleniny a ovoce
Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.10.2019 04.10.2019 12:00
III/03834 OBLEKOVICE PRŮTAH - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 04.10.2019 22.10.2019 10:00
Léčivý přípravek Mesocain
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 14.10.2019 13:00
Dodávka strojů do kuchyně DpS Zastávka p.o.
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 14.10.2019 00:00
Dodávky léčivého přípravku - Alteplasum
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2019 14.10.2019 12:00
Diagnostické stanice - radiologie
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 15.10.2019 12:00
Rekonstrukce elektrické požární signalizace (EPS) – II. etapa
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 16.10.2019 12:00
EKG holtery
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 11.10.2019 12:00
Generel rozvoje a rekonstrukce Nemocnice Břeclav, p.o.
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 10.10.2019 12:00
Výměna oken na OOP
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 11.10.2019 12:00
II/430 x III/3839 x III/4174 – trvalé dopravní značení - BESIP
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 08.10.2019 10:00
Nákup profesionálního sušiče na prádlo
Srdce v domě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 15.10.2019 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016