Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2021 19.02.2021 00:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 03.03.2021 10:00
II/416 Pohořelice - průtah
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 02.03.2021 09:00
II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy Vysočany – Bítov (extravilány) - Biologické posouzení stavby - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.02.2021 18.02.2021 00:00
II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE, PRŮTAH - STUDIE, IČ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2021 02.03.2021 10:00
Dodávka ICT pro Gymnázium Boskovice
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2021 04.03.2021 08:00
Dodávka drobné stavební mechanizace - Kupní smlouva
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.02.2021 17.02.2021 00:00
Dodávka příslušenství k nakladačům - Kupní smlouva
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.02.2021 17.02.2021 00:00
Dům přírody Pálavy - vybavení
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
nadlimitní Vyhodnoceno 16.02.2021 30.03.2021 10:00
Výměna vrat na solné hale u výrobny solanky CM Brno - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.02.2021 16.02.2021 00:00
Dialyzátory High Flux
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2021 02.03.2021 13:00
II/425 STAROVIČKY-RAKVICE-BŘECLAV, MOST EV.Č. 425-016
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 15.02.2021 03.03.2021 09:00
Dodávka 4 párů mobilních semaforových souprav - Kupní smlouva
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.02.2021 15.02.2021 00:00
Posudek k záměru - Rekreační přístav Hodonín
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.02.2021 15.02.2021 00:00
Dodávka a servis pracovních oděvů pro roky 2021 - 2024
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 12.02.2021 05.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016