Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na provádění stavební údržby, odborných oprav a údržby objektů
Pedagogicko-psychologická poradna Brno,příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2015 15.05.2015 13:00
Dodávka silniční barvy, balotiny a rozpouštědla
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2015 15.05.2015 00:00
faktura Karnet sociální zařízení
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2015 15.05.2015 00:00
Práce na komunikacích I. tříd ve městě Brně
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2015 15.05.2015 00:00
SILNICE III/4317 KOJÁTKY - PRŮTAH
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2015 27.05.2015 11:00
II/374 Blansko průtah - Smlouva o činnosti technického dozoru na stavbě
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2015 14.05.2015 00:00
Objednávka stravenek 2
Základní umělecká škola Vyškov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2015 13.05.2015 09:00
Vybudování relaxační místnosti
Emin zámek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2015 13.05.2015 08:00
III/3629 Křtěnov průtah, most ev.č. 3629-2
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2015 13.05.2015 00:00
Rekonstrukce koupelen
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2015 25.05.2015 10:00
Oprava havarijního stavu střechy Kudelova 6
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2015 25.05.2015 13:00
faktura PD terap. zahrada
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2015 11.05.2015 00:00
Kontrolní hlukové měření v CHVniPS a CHVePS na silnicích
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2015 11.05.2015 00:00
Kupní smlouva - PANEP s.r.o.
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.05.2015 07.05.2015 09:00
Oprava ČOV
Srdce v domě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2015 12.11.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016