Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OPRAVA TRHLIN – SPÁR NA KOMUNIKACÍCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2017
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2017 13.03.2017 10:00
Poskytování systémové podpory a hardwarového servisu výpočetní techniky pro komplexní systémovou integraci počítačové sítě Pedagogicko-psychologické poradny Brno, příspěvkové organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Brno,příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2017 01.03.2017 00:00
Smlouva o dílo č. SWR 101A/17
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2017 01.03.2017 00:00
Úklidové práce (SÚS JMK cestmistrovství Tišnov a Rosice).
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2017 01.03.2017 00:00
Mandátní smlouva - rekonstrukce hygienických zařízení
Gymnázium a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace, Sady 28. října 674/1, 69021 Břeclav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2017 27.02.2017 13:00
II/430 HOLUBICE – ROUSÍNOV – DSP, IČ, PDPS, SP, AD
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 27.02.2017 04.04.2017 10:00
II/400 Hostěradice-Višňové,II.,III.stava (extravilány) - DSP/PDPS,SP,IČ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 27.02.2017 04.04.2017 09:00
Nákup kuchyňského dvouplášťového plynového kotle
Srdce v domě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 08.03.2017 15:00
II/373 BŘEZINA - OCHOZ U BRNA, MOST 373-017
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 06.03.2017 10:00
II/379 Tišnov ul. Brněnská - Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2017 21.02.2017 00:00
Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2017 20.02.2017 00:00
Zpracování projektové dokumentace II/374 Boskovice - Lhota Rapotina - DÚR, IČ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 16.02.2017 27.03.2017 09:00
Spotovní kurz
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2017 14.02.2017 08:00
Vypracování sloučené projektové dokumentace pro akci "Stavební úpravy depozitáře a expozice a obnova stálé expozice v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou"
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2017 13.02.2017 10:00
Svoz odpadu
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.02.2017 10.02.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016