Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Supervizor při zpracování odpadů vzniklých působením tornáda a následnou činností IZS v obcích Jihomoravského kraje
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.07.2021 29.07.2021 10:00
IS pro podporu energetického a facility managementu
podlimitní Zadáno 21.07.2021 23.08.2021 10:00
Malířské a natěračské práce 2021 - 2023 v budovách Žerotínovo náměstí 1 a 3, Cejl 73 a Údolní 35a, Brno.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2021 02.08.2021 09:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Boskovicích“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021 11.08.2021 09:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Boskovicích“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021 11.08.2021 09:00
Objednávka JMK010014/21/OBJ/OI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.07.2021 19.07.2021 15:00
Zpracování odpadů vzniklých působením tornáda a následnou činností IZS v obcích Jihomoravského kraje
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.07.2021 22.07.2021 10:00
Areál sportovních nadějí – vybavení interiéru
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2021 05.08.2021 10:00
Sdružený projekt fotovoltaických elektráren Jihomoravského kraje do 1 MWp
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2021 29.07.2021 10:00
Domov pro seniory Hustopeče – dodávka gastrotechnologie II
podlimitní Zadáno 07.07.2021 10.08.2021 10:00
Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno - II
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 26.08.2021 10:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021 22.07.2021 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021 22.07.2021 10:00
Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí – oprava venkovního hřiště
podlimitní Zadáno 30.06.2021 05.08.2021 10:00
Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích
podlimitní Zadáno 28.06.2021 05.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016