Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
část VZ č. 3
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 17.12.2018 18.02.2019 10:00
část VZ č. 4
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 17.12.2018 18.02.2019 10:00
Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium II
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 17.12.2018 18.02.2019 10:00
Počítačový program Cygnus 2
Domov Hvězda, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2018 17.12.2018 12:00
Smlouva o poskytování internetové aplikace
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2018 17.12.2018 11:00
Právní služby související s úpravou smluvního vztahu, spočívajícího v nájmu podniku, mezi Jihomorvským krajem a LETIŠTĚM BRNO a.s.
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2018 17.12.2018 10:00
Ubytování - lyžařský doškolovací kurz
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2018 17.12.2018 10:00
matrace antidekubitní pasivní
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.12.2018 14.12.2018 15:00
Památník Mohyla míru - poškození omítek v kapli - havarijní stav
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.12.2018 14.12.2018 11:00
VZ 28-18 Pracovnělékařské služby III
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2018 10.01.2019 08:00
Aktualizace E-knihovny
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2018 13.12.2018 10:00
Nákup SW licencí
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2018 13.12.2018 10:00
Dodávka figurín první pomoci
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2018 13.12.2018 00:00
DpS Bučovice - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2018/00107
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2018 13.12.2018 00:00
Dolní Věstonice, GT monitoring sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2018 12.12.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016