Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK od roku 2012
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 01.02.2012 01.02.2012 23:59
Rámcová kupní smlouva
Habrovanský zámek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.01.2012 02.01.2012 00:00
SUEZ - SITA - svoz odpadů
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2012 01.01.2012 00:00
Smlouva o úplném servisu kopírovacího stroje
Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.12.2011 08.12.2011 00:00
Licenční práva na užívání SW Cygnus
Domov na Jarošce, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2011 30.11.2011 00:00
Digitální mapa veřejné správy, část účelová katastrální mapa
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 27.10.2011 03.04.2012 16:00
Zajištění zimní údržby silnic - pracovní okruh 635 (období 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2011 25.10.2011 00:00
Zajištění zimní údržby silnic - pracovní okruh 636 (období 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2011 25.10.2011 00:00
Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 24.10.2011 12.12.2011 16:00
Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jihomoravském kraji
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 24.10.2011 12.12.2011 16:00
RTG přístroj s C-ramenem.
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 20.10.2011 07.11.2011 12:00
Zajištění zimní údržby silnic - pracovní okruh 125 (období 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.10.2011 03.10.2011 00:00
Zajištění zimní údržby silnic - pracovní okruh 135 (období 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.09.2011 26.09.2011 00:00
Zajištění zimní údržby silnic - pracovní okruh 245 (období 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.09.2011 26.09.2011 00:00
Zajištění zimní údržby silnic - pracovní okruh 246 (období 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.09.2011 26.09.2011 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016