Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Deratizace a dezinsekce v objektech na adrese Cejl 530/73 a Údolní 597/35a, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2023 11.05.2023 10:00
Dotační systém – IS pro podporu administrace a příjmu žádostí o dotace
nadlimitní Zadáno 19.04.2023 22.05.2023 10:00
Objednávka JMK014950/23/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2023 19.04.2023 16:00
Výškové práce 2023 - 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 27.04.2023 10:00
JMK014906/23/OKŘ/OBJ dodání elektro a spojařského materiálu v roce 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2023 17.04.2023 00:00
JMK014847/23/OKŘ/OBJ dodání materiálu, nářadí a prostředků na provádění oprav v roce 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2023 06.04.2023 00:00
Sanatorium Pálava
nadlimitní Zadáno 05.04.2023 06.06.2023 10:00
Smlouva o dílo - audiovizuální dílo projekce slovanského pohřebiště a poskytnutí oprávnění k jeho užití
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.04.2023 05.04.2023 15:00
JMK014843/23/OKŘ/OBJ aktualizace provozních řádů výměníkových stanic, budovy Žerotínovo náměstí 1 a 3, Cejl 73, Údolní 35a, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.03.2023 30.03.2023 00:00
Zajištění vzdělávacího kurzu Interdisciplinární terapie v neurorehabilitaci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.03.2023 27.03.2023 12:00
Nájemce a provozovatel kantýny na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023 26.04.2023 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Cyklostezka ČKD Blansko - Nový hrad u Adamova na trase EuroVelo 9“ a výkon autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 22.03.2023 27.04.2023 10:00
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v regionální železniční osobní dopravě (provozní soubor JIH)
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.03.2023 14.06.2023 09:00
Objednávka JMK014663/23/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.03.2023 06.03.2023 08:00
Czech American TV Herald
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2023 01.03.2023 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016