Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kontrola provozu systémů tepelného hospodářství, solárních systémů, systémů vzduchotechniky a klimatizace v budovách Krajského úřadu Jihomoravského kraje
podlimitní Zadáno 29.06.2023
Objednávka JMK015360/23/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2023 28.06.2023 14:00
Zpracování posudku k záměru „Dekontaminace infekčního odpadu zařízením Converter“, k. ú. Pustiměř, okr. Vyškov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2023 23.06.2023 14:00
JMK015296/23/OKŘ/OBJ pronájem, montáž a demontáž bezpečnostního záchytného lešení, budova KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 1, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.06.2023 22.06.2023 00:00
Objednávka JMK015304/23/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2023 20.06.2023 13:00
„Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Bílý kříž, U doutné skály, Tasovické svahy, Uherčická louka a na lokalitě Olšina, vlhkomilné území s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů“.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.06.2023 19.06.2023 00:00
Objednávka JMK015316/23/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2023 15.06.2023 15:00
Zástupce zadavatele pro oblast ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 28.06.2023 10:00
Objednávka JMK015255/23/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2023 12.06.2023 14:00
Objednávka JMK015308/23/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2023 12.06.2023 14:00
Objednávka JMK015309/23/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2023 12.06.2023 14:00
Objednávka JMK015305/23/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2023 12.06.2023 13:00
Objednávka JMK015306/23/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2023 12.06.2023 13:00
Objednávka JMK015307/23/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2023 12.06.2023 13:00
Sdělení o konání předběžných tržních konzultací k nabídkovému řízení k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.06.2023 23.06.2023 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016