Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK006103/19/OKŘ/OBJ Zpracování projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2019 11.07.2019 00:00
Grafické zpracování a tisk publikace Orchideje Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.07.2019 10.07.2019 00:00
Provedení opatření ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v přírodní rezervaci Moravanské lúky (k. ú. Moravany u Kyjova) a v přírodní památce Louky pod Kumstátem (k. ú. Krumvíř)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.07.2019 08.07.2019 00:00
Uzavření rámcové smlouvy na full-servisovou agenturu pro realizaci kampaní a dalších marketingových aktivit Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 31.07.2019 10:00
008 Kancelářský papír pro JMK
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2019 16.07.2019 10:00
Servisní smlouva pro provoz softwaru pro energetický manegement
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.07.2019 02.07.2019 10:00
Nájem porstor včetně souvisejících služeb v areálu BVV
podlimitní Zadáno 01.07.2019 16.10.2019 00:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace „Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 31.07.2019 10:00
Zajištění rozboru vod
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2019 26.06.2019 15:00
Lezecká stěna pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 22.07.2019 10:00
JMK060425/19/OKŘ Servis zařízení klimatizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2019 26.06.2019 11:00
JMK006053/19/OKŘ/OBJ Poradenské a organizační činnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2019 26.06.2019 00:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby – Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 10.07.2019 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 10.07.2019 10:00
Objednávka JMK006059/19/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2019 24.06.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016