Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
022 SM pro JMK
nadlimitní Zadáno 30.08.2019 09.09.2019 09:00
Dopravní průzkumy JMK 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 06.09.2019 14:00
Vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji II
nadlimitní Hodnocení 27.08.2019 08.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III
nadlimitní Zadáno 27.08.2019
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 1
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 2
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 3
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 4
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 5
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 6
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 7
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
JMK061256/19/OKŘ Smlouva o provádění jazykové výuky zaměstnanců
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.08.2019 27.08.2019 00:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Paprsek – rekonstrukce sociálního zařízení“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 06.09.2019 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Paprsek-rekonstrukce sociálního zařízení“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 06.09.2019 10:00
Inzerce na propagaci Kotlíkových dotací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.08.2019 19.08.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016