Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktualizace programu TachoScan
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2020 15.05.2020 14:00
Autorský dozor ke stavbě „DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 25.05.2020 10:00
JMK007886/20/OKŘ/OBJ Dodávka respirátorů FFP2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2020 15.05.2020 00:00
Objednávka JMK007888/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2020 14.05.2020 14:00
Gymnázium Slovanské náměstí – výměna oken do ulice Slovanské náměstí – etapa č. 2 - TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 04.06.2020 10:00
Gymnázium Slovanské náměstí – výměna oken do ulice Slovanské náměstí – etapa č. 2 - BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 04.06.2020 10:00
JMK007876/20/OKŘ/OBJ zabezpečovací systém
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2020 14.05.2020 00:00
Objednávka JMK007878/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2020 13.05.2020 13:00
Objednávka JMK007879/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2020 13.05.2020 13:00
JMK007869/20/OKŘ/OBJ Jednorázové ochranné obleky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2020 13.05.2020 00:00
JMK064668/20/OKŘ Dodávka koncentrátorů kyslíku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2020 12.05.2020 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na části území přírodní rezervace Podsedky v k. ú. Kožušice a přírodní rezervace Šévy v k. ú. Mouřínov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2020 12.05.2020 00:00
Společné datové prostředí pro projekt Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2020 11.05.2020 17:00
Gymnázium Slovanské náměstí – výměna oken do ulice Slovanské náměstí – etapa č. 2
podlimitní Zadáno 06.05.2020 03.06.2020 10:00
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „UtilityReport“.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2020 11.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016