Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prováděcí smlouva č. 2020 - 033 Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.01.2021 05.01.2021 14:00
JMK008912/20/OKŘ/OBJ Mimořádný úklid - dezinfekce 01-03/2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.01.2021 05.01.2021 00:00
Fasáda objektu MDM Brno, Cihlářská 21
podlimitní Vyhodnoceno 30.12.2020 28.01.2021 10:00
Stavební úpravy dvora, Konzervatoř Brno II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.12.2020 26.01.2021 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na zajištění zpracování kompletních žádostí o finanční podporu Jihomoravského kraje včetně zpracování Studií proveditelnosti a dalších povinných příloh potřebných k podání žádostí o finanční podporu, včetně jejich úplné kompletace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2020 20.01.2021 14:00
Dohoda o poskytnutí odborných služeb č. 2 č. 2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.12.2020 21.12.2020 00:00
Dohoda o poskytnutí odborných služeb č. 3
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.12.2020 21.12.2020 00:00
Výběr autobusových dopravců od 2021 – části 36 až 46
nadlimitní Hodnocení 18.12.2020 28.01.2021 14:00
Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční spolupráce při poskytování PNP II
nadlimitní Zadáno 17.12.2020 19.01.2021 10:00
Objednávka JMK008909/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.12.2020 16.12.2020 14:00
ConnReg – Propagační poznámkové bloky – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2020 05.01.2021 10:00
Prodloužení maintenance 2021 - Kybernetické operační centrum
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.12.2020 14.12.2020 12:00
Objednávka JMK008810/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.12.2020 07.12.2020 14:00
JMK008792/20/OKŘ/OBJ předplatné denního tisku na rok 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.12.2020 07.12.2020 00:00
Objednávka JMK008804/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2020 04.12.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016