Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích přírodní památky Junácká louka v k. ú. Kníničky, přírodní památky V Jezdinách v k. ú. Kněževes a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.04.2021 12.04.2021 00:00
Vyhotovení zeměměřičských podkladů pro revizi hranic PP Krkatá bába
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.04.2021 09.04.2021 10:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Medlánecké kopce v k. ú. Medlánky a Královo Pole, Obřanská stráň v k. ú. Obřany a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.04.2021 09.04.2021 00:00
Recertifikační audit systému managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 (Energy Management System)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.04.2021 08.04.2021 09:00
Zhotovení stavby – Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1
podlimitní Zadáno 08.04.2021 18.05.2021 10:00
JMK009356/21/OKŘ/OBJ mimořádný úklid - dezinfekční čištění 04-06/2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.03.2021 31.03.2021 00:00
Poskytování daňového poradenství 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 16.04.2021 10:00
Letní tábor "Tajemné příběhy" pro 17 dětí ze sociálně slabých rodin
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2021 29.03.2021 14:00
Dopracování a aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby nové budovy ZZS JMK v Brně Černovicích – část Autoservis a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2021 29.03.2021 00:00
Smlouva o provozování webové aplikace pro uveřejňování informací o zadávání veřejných zakázek - 6. dodatek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2021 26.03.2021 10:00
JMK009344/21/OKŘ/OBJ projekt interiéru "Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínovo nám. 3, Brno"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2021 26.03.2021 00:00
Monitoring pohybu na cyklistických trasách v Jihomoravském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2021 08.04.2021 12:00
„Dodávka systému pro tiskové řešení JMK“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2021 13.04.2021 13:00
Objednávka JMK009339/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 08:00
Údržba a náhrada značení přírodních parků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016