Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zefektivnění spolupráce ZZS JMK a zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje a připojení k NCPeH
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2023 19.04.2023 17:00
Areál sportovních nadějí - úprava rozběhové dráhy pro trojskok
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2023 17.04.2023 10:00
Údržba a obnova státních znaků a naučných tabulí na Vyškovsku a Blanensku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.04.2023 03.04.2023 00:00
002 Kancelářské potřeby pro JMK
nadlimitní Zadáno 30.03.2023 11.04.2023 10:00
JMK014843/23/OKŘ/OBJ aktualizace provozních řádů výměníkových stanic, budovy Žerotínovo náměstí 1 a 3, Cejl 73, Údolní 35a, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.03.2023 30.03.2023 00:00
002 Drogistické zboží pro JMK
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 11.04.2023 10:00
Zajištění vzdělávacího kurzu Interdisciplinární terapie v neurorehabilitaci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.03.2023 27.03.2023 12:00
Nájemce a provozovatel kantýny na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023 26.04.2023 10:00
Servis systémů vzduchotechniky a klimatizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023 11.04.2023 13:00
Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou - vybavení interiéru
podlimitní Zadáno 23.03.2023 27.04.2023 09:00
Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově - vybavení interiéru
podlimitní Vyhodnoceno 23.03.2023 27.04.2023 09:00
Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově – vybavení interiéru
podlimitní Vyhodnoceno 23.03.2023 27.04.2023 09:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Cyklostezka ČKD Blansko - Nový hrad u Adamova na trase EuroVelo 9“ a výkon autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 22.03.2023 27.04.2023 10:00
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v regionální železniční osobní dopravě (provozní soubor JIH)
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.03.2023 14.06.2023 09:00
Obnova pruhového značení ZCHÚ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2023 22.03.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016