Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK007289/20/OKŘ/OBJ aktualizace vnitřního orientačního systému
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.01.2020 22.01.2020 00:00
Zajištění partnerů a spolupráce s partnery pro akci CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES BRNO 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2020 17.01.2020 14:00
JMK007251/20/OKŘ/OBJ Služby tajemnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2020 17.01.2020 00:00
JMK007293/20/OKŘ/OBJ dveřní kování
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2020 17.01.2020 00:00
Zpracování plánů péče o zvláště chráněná území
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2020 17.01.2020 00:00
VZMR na služby „Pronájem optických vláken – krajský konektor“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 31.01.2020 10:00
VZMR na služby „Správa sítě a serverů – 2020“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 31.01.2020 10:00
Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému ASPI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 10:00
JMK007287/20/OKŘ/OBJ elektro materiál
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
JMK007288/20/OKŘ/OBJ odvoz odpadu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
JMK007292/20/OKŘ/OBJ Květinový servis v r. 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
JMK007294/20/OKŘ/OBJ drobný materiál
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
Jazykové vzdělávání pracovníků oddělení evropských dotací Krajského úřadu Jihomoravského kraje – projekt ConnReg - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2020 30.01.2020 10:00
JMK007268/20/OKŘ/OBJ poskytování přehledu informací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.01.2020 15.01.2020 00:00
Výkon technického dozoru stavebníka - Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 10.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016