Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Optimalizace a rozvoj certifikovaného systému hospodaření s energií (EnMS) v podmínkách Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2019 25.04.2019 08:00
JMK005607/19/OKŘ/OBJ Rozšíření rozvodů NN a strukturované kabeláže
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2019 25.04.2019 00:00
Plány péče vybraných zvláště chráněných území okresu Vyškov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2019 25.04.2019 00:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“
podlimitní Zadáno 23.04.2019 16.05.2019 10:00
Entomologické inventarizační průzkumy vybraných zvláště chráněných území okresu Vyškov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.04.2019 23.04.2019 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území PR Louky pod Kulíškem, PR Vratíkov, PR Ploník, PR Bosonožský hájek a PP Padělky, a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.04.2019 23.04.2019 00:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace a zpracování projektové studie na zhotovení stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.“
podlimitní Zadáno 18.04.2019 17.05.2019 10:00
Občerstvení na Den národnostních menšin
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2019 18.04.2019 00:00
Organizační zajištění Dne národnostních menšin
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2019 18.04.2019 00:00
Regionální muzeum v Mikulově-oprava oken a dveří zámku - 1. etapa
podlimitní Zadáno 18.04.2019 30.05.2019 10:00
Údržba a náhrada značení zvláště chráněných území
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2019 17.04.2019 12:00
Údržba a náhrada značení přírodních parků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2019 17.04.2019 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 4 ZCHÚ v okrese Brno-venkov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2019 17.04.2019 00:00
Data šikmého leteckého snímkování a aktualizace ortofotomapy Jihomoravského kraje 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 26.04.2019 10:00
Informační systém poskytující databázi veřejných zakázek a vhodných dodavatelů veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 30.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016