Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka č. 012538
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.05.2022 31.05.2022 15:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace - Revitalizace a stavební úpravy objektu ZUŠ Blansko Kollárova 1198/8
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 21.06.2022 10:00
Zpracování zadávacích podmínek, zastupování zadavatele při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na realizaci projektu Rodinné pasy 2023-2025
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.05.2022 31.05.2022 12:00
Poskytování datových služeb pro detašovaná pracoviště – 2022 až 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2022 07.06.2022 10:00
004 – Spotřební materiál pro JMK
nadlimitní Zadáno 25.05.2022 06.06.2022 12:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 3 zvláště chráněných územích – přírodní památky Rudlické kopce, U kapličky a Kadovská skála
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 3 zvláště chráněných územích – přírodní památky Slanisko Dobré Pole, Slanisko Novosedly a Kamenná hora u Derflic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 4 zvláště chráněných územích – přírodní památky U kapličky, U Michálka, Ve Žlebě a Šidlovy skalky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Tabulové označení evropsky významných lokalit a tabulové a pruhové označení zvláště chráněných území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Vypracování plánu péče a tří zoologických inventarizačních průzkumů pro zvláště chráněná území
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Provádění interního auditu (IA) energetického managementu (EnMS) dle normy ČSN EN ISO 50001: Systémy hospodaření s energií
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2022 20.05.2022 07:00
Rozšíření diskového prostoru
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 16.06.2022 10:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Medlánecké kopce v k. ú. Medlánky a Královo Pole, Obřanská stráň v k. ú. Obřany a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2022 16.05.2022 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Stříbrný vrch a Štěpánovský lom
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016