Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka JMK007841/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2020 04.05.2020 09:00
Dodávka, montáž a servis osobního výtahu pro stavbu Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 14.05.2020 10:00
019 Mobilní technika
nadlimitní Zadáno 29.04.2020 11.05.2020 10:00
Objednávka JMK007804/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2020 17.04.2020 10:00
Objednávka č. JMK007653/20/OKH/OBJ - Grafická příprava a tisk Výroční zprávy Jihomoravského kraje 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.04.2020 14.04.2020 11:58
Implementace soustavy Natura 2000 v JMK II
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 20.04.2020 10:00
VMware Jihomoravský kraj č. 2020 - 016
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.04.2020 02.04.2020 12:00
Výběr autobusových dopravců od 2021 – části 1 až 34
nadlimitní Vyhodnoceno 31.03.2020 15.06.2020 23:59
Výběr autobusových dopravců od 2021 – část 35
nadlimitní Zadáno 31.03.2020 15.06.2020 23:59
Pravidelné revize požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany 2020-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 06.04.2020 09:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 09.04.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 09.04.2020 10:00
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Konfigurační práce ICT“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 07.04.2020 10:00
VMware Jihomoravský kraj č. 2020 - 012
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2020 23.03.2020 10:00
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Aktualizace ortofotomapy Jihomoravského kraje 2020“.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 01.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016