Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby - Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2019 12.02.2019 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka - Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2019 12.02.2019 10:00
Objednávka JMK005000/19/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 14:00
Poskytování servisních služeb pro kopírku Sharp
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 10:00
Poskytování servisních služeb pro kopírku Sharp
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 10:00
JMK004951/19/OKŘ/OBJ Servis žaluzií v r. 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 00:00
JMK004953/19/OŘ/OBJ Čištění nábytku a koberců v r. 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 00:00
JMK004954/19/OKŘ/OBJ Likvidace odpadů v r. 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 00:00
JMK004955/19/OKŘ/OBK Aktualizace vnitřního orientačního systému v r. 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 00:00
JMK004956/19/OKŘ/OBJ Květinový servis a materiál v r. 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 00:00
JMK004957/19/OKŘ/OBJ Opravy vzduchotechniky, chlazení a topení v r. 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 00:00
JMK004958/19/OKŘ/OBJ Dodání elektro a spojařského materiálu v r. 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 00:00
JMK004959/19/OKŘ/OBJ Dodání dveřních zámků, kování, vložek atd. v r. 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 00:00
JMK004960/19/OKŘ/OBJ Dodání materiálů, nářadí a prostředků pro provádění oprav v r. 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 00:00
JMK004961/19/OKŘ/OBJ Dodání odborných publikací v r. 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016