Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Domov se zvláštním režimem Rohatec - správce stavby
nadlimitní Hodnocení 08.04.2022 12.05.2022 10:00
JMK011721/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.04.2022 08.04.2022 00:00
JMK011744/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.04.2022 08.04.2022 00:00
JMK011747/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.04.2022 08.04.2022 00:00
JMK011738/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.04.2022 07.04.2022 00:00
JMK011739/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.04.2022 07.04.2022 00:00
JMK011740/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.04.2022 07.04.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích přírodní památky Junácká louka v k. ú. Kníničky, přírodní památky V Jezdinách v k. ú. Kněževes a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.04.2022 07.04.2022 00:00
Kontrola kvality dat a technický dozor pro veřejnou zakázku „Pořízení a konsolidace dat pro IS digitální technické mapy Jihomoravského kraje“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.04.2022 21.04.2022 10:00
Vybavení interiéru Autoservisu vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2022 05.05.2022 10:00
JMK011730/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2022 06.04.2022 00:00
JMK011731/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2022 06.04.2022 00:00
JMK011102/22/OKŘ/OBJ dodání dveřních zámků a kování v roce 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.04.2022 05.04.2022 00:00
JMK011691/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.04.2022 05.04.2022 00:00
Zajištění výzkumu s cílem zmapování stávajících bariér a podpůrných systémů po ukončení školní docházky či pobytu v dětském domově osob s mentálním postižením a osob se speciálními vzdělávacími potřebami pro začlenění do běžného života
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2022 11.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016