Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb - elektronické pečetění a časová razítka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.09.2018 24.09.2018 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK - části oblastí Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod
nadlimitní Zadáno 24.09.2018 18.01.2019 10:00
Správce stavby – Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy
podlimitní Zadáno 10.09.2018 01.10.2018 10:00
Výroba replik šperků jako součásti stálé expozice pod názvem „Mikulčice – ostrovní hrad a sídlo Mojmírovců“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2018 04.09.2018 15:00
Zpracování technické specifikace díla včetně výkonu autorského dozoru v rámci veřejné zakázky v projektu „Gemeinsam Grenzenlos Gesund – Společně ke zdraví“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 10.09.2018 09:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby – Koncertní sál, Konzervatoř Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 10.09.2018 10:00
Jazykové vzdělávání zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 29.08.2018 09:00
Manažerské přehledy - manažerský dashboard
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2018 15.08.2018 10:00
005 Kancelářské potřeby pro JMK - běžné a ekologicky šetrné výrobky
nadlimitní Zadáno 14.08.2018 27.08.2018 10:00
Zhotovení stavby pro komunitní bydlení – Lednice
podlimitní Zadáno 13.08.2018 14.09.2018 09:00
Výroba a instalace informačních tabulí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 16.08.2018 10:00
Webová aplikace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 16.08.2018 10:00
VZMR na služby "Účelová katastrální mapa 2018"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 15.08.2018 10:00
Zhotovení stavby Koncertní sál, Konzervatoř Brno II
podlimitní Zadáno 31.07.2018 29.08.2018 10:00
Webová služba pro online management stavu vlastnictví pozemků pod silnicemi II. a III. tř. okresu Brno venkov vč. analýzy dat
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2018 10.08.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016