Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK007062/19/OVV/OBJ - zajištění výstavního místa na veletrhu Bolsa Turismo Lisboa v Lisabonu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.12.2019 19.12.2019 15:00
Soutěž Víno Jihomoravského kraje - 2. část - JMK062559/19/OVV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.12.2019 18.12.2019 16:00
Soutěž Víno Jihomoravského kraje 2019 - 1. část - JMK062558/19/OVV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.12.2019 18.12.2019 16:00
Soutěž Víno Jihomoravského kraje 2019 - 3. část - JMK062560/19/OVV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2019 11.12.2019 17:00
Soutěž Víno Jihomoravského kraje 2019 - 4. část - JMK062564/19/OVV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.12.2019 10.12.2019 17:00
BIM Manažer – Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 19.12.2019 09:00
025 SM pro JMK
nadlimitní Zadáno 06.12.2019 17.12.2019 09:00
Vybavení interiéru výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2019 21.01.2020 10:00
Veřejná zakázka na Elektronickou úřední desku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2019 04.12.2019 10:00
Vybavení interiérů stavby pro komunitní bydlení – Lednice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2019 19.12.2019 09:00
JMK007034/19/ORR/OBJ - BVV - Techagro 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.12.2019 02.12.2019 09:00
DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody II
podlimitní Zadáno 29.11.2019 20.12.2019 09:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Dětský domov Strážnice – cvičné byty“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 10.12.2019 10:00
Propagační předměty v rámci projektu „Kultura a příroda na Zeleném pásu“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 02.12.2019 12:00
JMK006694/19/ORR/OBJ - BVV - RegFoodFest 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.11.2019 26.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016