Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Provádění interního auditu (IA) energetického managementu (EnMS) dle normy ČSN EN ISO 50001: Systémy hospodaření s energií
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2022 20.05.2022 07:00
Rozšíření diskového prostoru
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 16.06.2022 10:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Medlánecké kopce v k. ú. Medlánky a Královo Pole, Obřanská stráň v k. ú. Obřany a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2022 16.05.2022 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Stříbrný vrch a Štěpánovský lom
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
Smlouva o dílo - vizuální identita DOA
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2022 10.05.2022 00:00
„Opatření ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v přírodní památce Vojenské cvičiště Bzenec v k. ú. Bzenec“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 00:00
Provedení a dokumentace geodetických prací souvisejících se zaměřením hranic zvláště chráněného území Šévy v k. ú. Mouřínov a k. ú. Marefy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na části území přírodní rezervace Podsedky v k. ú. Kožušice a přírodní rezervace Šévy v k. ú. Mouřínov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.05.2022 06.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území přírodní památky Roviny v k. ú. Nevojice včetně ochranného pásma
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.05.2022 06.05.2022 00:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunštát“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2022 31.05.2022 10:00
JMK076209/22/OKŘ Smlouva o dílo č. FVE/Brno Cejl/2/2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2022 04.05.2022 14:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na části území přírodní památky Kuče v k. ú. Malínky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2022 02.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích přírodní památky Rájecká tůň v k. ú. Brněnské Ivanovice a v přírodní rezervaci Černovický hájek v k. ú. Brněnské Ivanovice a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2022 02.05.2022 00:00
„Zajištění správy a užití elektronických certifikátů vzdálenou formou – vzdálené podepisování a pečetění II“
podlimitní Zadáno 20.04.2022 09.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016