Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka JMK011639/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.03.2022 24.03.2022 10:00
VZMR „Pravidelné kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany 2022-2024“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 30.03.2022 10:00
Dodávka a implementace informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje
nadlimitní Zadáno 10.03.2022 14.04.2022 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na zajištění zpracování kompletních žádostí o finanční podporu Jihomoravského kraje včetně zpracování Studií proveditelnosti a dalších povinných příloh potřebných k podání žádostí o finanční podporu, včetně jejich úplné kompletace
podlimitní Zadáno 10.03.2022 28.03.2022 10:00
Vyhotovení zeměměřičských podkladů pro revizi hranic lokality Dubiny.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.03.2022 10.03.2022 00:00
Manažer BIM Jihomoravského kraje
nadlimitní Zadáno 09.03.2022 28.07.2022 10:00
Objednávka JMK011389/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.03.2022 08.03.2022 10:00
Objednávka JMK011354/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.03.2022 03.03.2022 14:00
JMK075047/22/OKŘ Smlouva o zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb osobám se sluchovým postižením
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2022 01.03.2022 11:00
Provedení údržby stávajícího tabulového značení a obnova chybějících znaků ve vybraných zvláště chráněných územích
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2022 21.02.2022 00:00
Objednávka JMK011261/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.02.2022 16.02.2022 13:00
Objednávka JMK011225/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.02.2022 08.02.2022 15:00
Provedení managementu v přírodní rezervaci Ve Žlebcách, přírodní památce Lysická obora a přírodní památce Šiberná
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.02.2022 03.02.2022 00:00
Základna letecké záchranné služby – zpracování projektové studie
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 03.03.2022 10:00
Výběr autobusových dopravců od 2021 - část 21 - opakované zadání
nadlimitní Zadáno 27.01.2022 04.03.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016