Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka JMK009899/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2021 23.06.2021 11:00
Výběr autobusových dopravců od 2021 – část 7 – JŘSU
nadlimitní Zadáno 22.06.2021 08.07.2021 10:00
Objednávka JMK009874/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2021 21.06.2021 14:00
Objednávka JMK009879/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2021 21.06.2021 14:00
Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
podlimitní Zadáno 17.06.2021 16.08.2021 09:00
Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě a Databáze geografických jmen ČR
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.06.2021 16.06.2021 14:00
Objednávka č. JMK009799/21/OKH/OBJ - Diagnostika zázemí pro participativní plánování v Jihomoravském kraji
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.06.2021 10.06.2021 16:00
Zástupce zadavatele pro přípravu a zadání veřejných zakázek na zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 25.06.2021 10:00
JMK009726/21/OKŘ/OBJ dotační management pro akci "Výměna oken v budově ŽN 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy ŽN3, Brno"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2021 03.06.2021 00:00
Zástupce zadavatele - Pořízení digitální technické mapy pro Jihomoravský kraj II
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2021 16.06.2021 10:00
Objednávka JMK009745/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.05.2021 28.05.2021 14:00
BIM Manažer - Domov pro seniory Sokolnice - humanizace pobytových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 09.06.2021 10:00
Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno - opakované řízení
podlimitní Zadáno 24.05.2021 07.02.2022 10:00
Smlouva o dílo č. JMK070875/21/OK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2021 21.05.2021 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby "Fasáda objektu MDM Brno, Cihlářská 21"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.05.2021 19.05.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016