Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK006928/19/OKŘ/OBJ vstupenky
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.11.2019 13.11.2019 00:00
Rozšíření I. fáze venkovní expozice o nové exponáty
Moravian Science Centre Brno
podlimitní Příjem nabídek 12.11.2019 02.12.2019 10:00
43-19 Pomůcky pro intraoseální vstup
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 21.11.2019 13:00
44-19 Pomůcky k odběru a aplikaci
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 21.11.2019 13:00
Dodávka vitrín
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.11.2019 12.11.2019 14:00
Dodávka chloridu vápenatého pro zimní období 2019/2020 - 2021/2022
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 12.11.2019 28.11.2019 10:00
Nákup stromů 2019 - Kupní smlouva
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.11.2019 12.11.2019 00:00
Oprava kabiny vozidla Tatra T815 Terrno, r.z.: 6B2 6516 - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.11.2019 12.11.2019 00:00
Dodávka multifunkčních pánví
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 21.11.2019 10:30
Výběrové řízení VT7 - dodávka výpočetní techniky
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 21.11.2019 10:00
Zateplení budovy a výměna oken v ISŠ Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 11.11.2019 12.12.2019 10:00
Pronájem prostor sloužících podnikání - kantýna
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 28.11.2019 09:00
Ultrazvukový diagnostický přístroj
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 27.11.2019 10:00
Diagnostika mostu pro zpracování PD II/398 H. Dunajovice, most 398-007
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 11.11.2019 27.11.2019 10:00
Provedení opravy operačního stolu
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.11.2019 11.11.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016