Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Enterální výživa
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2020 08.06.2020 09:30
Oprava plotu (vlevo) – areál cestmistrovství Břeclav -Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2020 21.05.2020 00:00
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK TECHNICKÝCH PLYNŮ A PRONÁJEM LAHVÍ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2020 03.06.2020 09:00
20_2020 Jednorázové nepudrované rukavice z latexu
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2020 20.05.2020 00:00
38-20 Jednorázové lůžkoviny
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 01.06.2020 09:00
Sety infuzní techniky
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 02.06.2020 12:00
„Plenkové kalhotky lepící a vložné pleny pro dospělé II"
Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2020 03.06.2020 10:00
Diagnostiky vozovek (+ PAU) pro zpracování PD II.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2020 29.05.2020 11:00
06_2020 Fixace hlavy 2020 - 2022
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.05.2020 18.05.2020 00:00
Čistící, úklidové a desinfekční prostředky
Domov Hvězda, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2020 15.05.2020 14:00
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění projektu Energie bez hranic 2020 - reciproční studijní stáže
Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2020 15.05.2020 00:00
JMK007886/20/OKŘ/OBJ Dodávka respirátorů FFP2
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2020 15.05.2020 00:00
JMK007887/20/OKŘ/OBJ Respirátory FFP2
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2020 15.05.2020 00:00
Oprava mlatové cesty v sadu
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2020 15.05.2020 00:00
Objednávka JMK007888/20/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2020 14.05.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016