Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK064668/20/OKŘ Dodávka koncentrátorů kyslíku
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2020 12.05.2020 00:00
Společné datové prostředí pro projekt Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2020 11.05.2020 17:00
Bubnový sušič
Domov Hvězda, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2020 11.05.2020 14:00
27-20 Popáleninové roušky 2020 - 2022
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2020 11.05.2020 10:00
III/49918 Kuželov, průtah
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2020 09.06.2020 09:00
JMK007851/20/OKŘ/OBJ hydrofobizační nátěr
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2020 11.05.2020 00:00
JMK007855/20/OKŘ/OBJ dodávka židlí
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2020 11.05.2020 00:00
Pořízení dvou anesteziologických přístrojů pro ARO
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2020 18.05.2020 14:00
Rekonstrukce střešního pláště - havárie
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2020 22.05.2020 14:00
33-20 Funkční prádlo pod ochranné jednorázové oděvy
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.05.2020 07.05.2020 10:00
08_2020 Tonometry aneroidní 2020 – 2022
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.05.2020 07.05.2020 00:00
Gymnázium Slovanské náměstí – výměna oken do ulice Slovanské náměstí – etapa č. 2
Jihomoravský kraj
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2020 03.06.2020 10:00
Diagnostiky mostů pro zpracování PD
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2020 28.05.2020 10:00
ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC II. A III. TŘÍDY NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ 2020/2021 – 2025/2026
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2020 11.06.2020 10:00
Smlouva kupní č. 101-20_CMI
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.05.2020 05.05.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016