Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup ,, Pečovatelská lůžka a noční stolky "
Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.10.2021 14.10.2021 14:00
Nábytek pro vybavení šaten a učeben
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2021 25.10.2021 10:00
„Elektrochirurgický přístroj včetně argon plazma koagulace pro pracoviště digestivní endoskopie Nemocnice Znojmo
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2021 01.11.2021 13:00
II/409 STÁLKY, MOST 409-028 - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.10.2021 14.10.2021 00:00
Oprava střechy
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.10.2021 25.10.2021 10:00
Kupní smlouva - průmyslová pračka
Domov Horizont, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2021 13.10.2021 13:00
Smlouva o poskytnutí daru
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2021 13.10.2021 11:00
Objednávka JMK010568/21/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2021 13.10.2021 10:00
OPRAVA OPĚRNÝCH STĚN NA ZAHRADĚ DDM MIKULOV
Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2021 25.10.2021 08:00
Dodávka školního a kancelářského nábytku
SŠ polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2021 26.10.2021 09:00
Objednávka JMK010561/21/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2021 12.10.2021 14:00
Kupní smlouva - nářadí pro odborný výcvik
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2021 12.10.2021 13:00
Snížení energetické náročnosti budovy - Základní škola Brno, Sekaninova - sněhové zachytávače
Základní škola, Brno, Sekaninova 1
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2021 26.10.2021 10:00
Dodávka protipožárních dveří
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2021 22.10.2021 10:00
Samoobslužné prodejní nápojové a potravinové kusové automaty - umístění a provoz v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 02.11.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016