Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 18_2019 Tiskárna na ID karty
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.07.2019 31.07.2019 15:00
Geodetické zaměření areálu zámku Mikulov
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2019 06.09.2019 14:00
Nákup velkoformátové tiskárny
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.07.2019 31.07.2019 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Údolní 35a, Brno
Jihomoravský kraj
podlimitní Příjem nabídek 31.07.2019 05.09.2019 10:00
Zhotovení stavby "Paprsek - rekonstrukce sociálního zařízení"
Jihomoravský kraj
podlimitní Hodnocení 31.07.2019 23.08.2019 10:00
Havárie, výměna plynových kotlů
Paprsek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.07.2019 15.08.2019 10:00
JMK006184/19/OKŘ/OBJ Stany a slunečníky s logem JMK
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.07.2019 31.07.2019 00:00
Pořízení traktoru na vinici
Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.07.2019 12.08.2019 10:00
,,Sádrokartonové podhledy a související práce“
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2019 16.08.2019 09:00
Výměna rozvodů elektrické sítě v učebnách pavilonu školy – I. Etapa
Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2019 12.08.2019 09:00
Rekonstrukce sociálního zázemí - koupelny v objektu DM Gorkého 35
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2019 15.08.2019 10:00
Zhotovitel demolice budov na pozemku p. č. 254/1, p. č. 254/2, p. č. 254/3 a p. č. 256 k.ú. Ponava - „Areál sportovních nadějí“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2019 20.08.2019 10:00
Simulátory pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK v Brně-Bohunicích
Jihomoravský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 30.07.2019 03.09.2019 10:00
Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 30.07.2019 21.08.2019 09:00
Smlouva o dílo č. 164 19
Domov Horizont, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.07.2019 30.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016