Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o poskytování odborného poradenství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2019 15.05.2019 00:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno“
podlimitní Zadáno 07.05.2019 25.06.2019 10:00
Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část
podlimitní Zadáno 06.05.2019 24.06.2019 10:00
Optimalizace a rozvoj certifikovaného systému hospodaření s energií (EnMS) v podmínkách Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2019 25.04.2019 08:00
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 15.01.2020 12:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“
podlimitní Zadáno 23.04.2019 16.05.2019 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace a zpracování projektové studie na zhotovení stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.“
podlimitní Zadáno 18.04.2019 17.05.2019 10:00
Informační systém poskytující databázi veřejných zakázek a vhodných dodavatelů veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 30.04.2019 10:00
019 SM pro JMK
nadlimitní Zadáno 11.04.2019 22.04.2019 09:00
Provedení analýzy sítě sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou v Jihomoravském kraji
podlimitní Zadáno 09.04.2019 30.04.2019 10:00
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ a zpracování pilotních projektových záměrů s významným uplatněním prvků konceptu SMART region
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 23.04.2019 14:00
Objednávka č. JMK005357/19/OKH/OBJ - Grafická příprava a tisk Výroční zprávy Jihomoravského kraje 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.03.2019 19.03.2019 17:00
Smlouva o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o provedení veřejné zakázky "Projektová dokumentace rekonstrukce nemocnice Tišnov etapa 1 a etapa 2"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2019 18.03.2019 13:00
Dodávka informačních a komunikačních technologií pro eHealth v Jihomoravském kraji II
nadlimitní Zadáno 15.03.2019 17.04.2019 10:00
Poskytnutí služeb odpadového hospodářství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 01.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016