Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování odpadů vzniklých působením tornáda a následnou činností IZS v obcích Jihomoravského kraje
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.07.2021 22.07.2021 10:00
Sdružený projekt fotovoltaických elektráren Jihomoravského kraje do 1 MWp
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2021 29.07.2021 10:00
Výběr autobusových dopravců od 2021 – část 7 – JŘSU
nadlimitní Zadáno 22.06.2021 08.07.2021 10:00
Zástupce zadavatele pro přípravu a zadání veřejných zakázek na zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 25.06.2021 10:00
Zástupce zadavatele - Pořízení digitální technické mapy pro Jihomoravský kraj II
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2021 16.06.2021 10:00
BIM Manažer - Domov pro seniory Sokolnice - humanizace pobytových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 09.06.2021 10:00
Smlouva o dílo č. JMK070875/21/OK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2021 21.05.2021 10:00
Smlouva o dílo č. JMK070864/21/OK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.05.2021 18.05.2021 13:00
Společné datové prostředí pro projekt Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2021 12.05.2021 10:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2021 18.05.2021 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 03.05.2021 10:00
Letní tábor "Tajemné příběhy" pro 17 dětí ze sociálně slabých rodin
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2021 29.03.2021 14:00
Smlouva o provozování webové aplikace pro uveřejňování informací o zadávání veřejných zakázek - 6. dodatek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2021 26.03.2021 10:00
„Dodávka systému pro tiskové řešení JMK“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2021 13.04.2021 13:00
Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb
podlimitní Zadáno 18.03.2021 03.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016