Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění stavební připravenosti - dodání a montáž dieselagregátu 2
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 03.10.2014 10:00
Bezpečnostní infrastruktura TCK
nadlimitní Zadáno 16.09.2014 11.11.2014 10:00
Zajištění grafických a tiskařských služeb v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 18.09.2014 14:00
Prověření možností přestavby objektu na bytový dům a zpracování architektonické studie - pilotní projekt
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2014 16.08.2014 14:00
Územní studie Jihomoravského kraje 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2014 29.08.2014 11:00
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji 2014 – 2017
podlimitní Zadáno 07.08.2014 25.08.2014 00:00
Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2014 12.08.2014 13:00
Zajištění realizace benchmarkingové databáze sociálních služeb na území Jihomoravského kraje II.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2014 17.07.2014 10:00
Zajištění realizace benchmarkingové databáze sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 22.04.2014 10:00
Vytvoření a dodání forem prezentace cykloturistiky na jižní Moravě pro propagaci projektu Soutok pro turisty
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.04.2014 07.04.2014 12:00
SML OI č.022900/13/OI: Smlouva o provozování webové aplikace pro uveřejňování informací o zadávání veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2013 04.12.2013 00:00
Zpracování účetního výkaznictví
podlimitní Zadáno 25.10.2013 12.11.2013 09:00
Renovace tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 16.10.2013 09:00
Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2014-2016
nadlimitní Zadáno 24.09.2013 11.11.2013 10:30
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
nadlimitní Zadáno 05.08.2013 07.11.2013 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016