Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Síťová infrastruktura 2 (propojení lokalit TC)
nadlimitní Zadáno 03.09.2012 31.10.2012 12:00
Podpora řešení Kernun včetně modulů, FTP serveru a CA
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2012 13.07.2012 09:00
„Zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností dle zákona o veřejných zakázkách pro VŘ - Síťová infrastruktura 2 (propojení lokalit TC)“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2012 29.06.2012 10:00
Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčová aktivita 2
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2012 28.05.2012 16:00
Zajištění poskytování odborného sociálního poradenství v Jihomoravském kraji v roce 2012
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.03.2012 10.04.2012 12:00
Porta culturae M00184 - tisk
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012 16.04.2012 12:00
Rozvoj eGovernmentu v Jihomoravském kraji
nadlimitní Zadáno 29.03.2012 23.05.2012 16:00
Rozvoj eGovernmentu v Jihomoravském kraji
nadlimitní Zadáno 29.03.2012 23.05.2012 16:00
Prezentace Jihomoravského kraje na českých internetových portálech
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2012 30.03.2012 14:00
Procesní řízení na Krajském úřadu Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2012 30.03.2012 14:00
Zajištění vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje
podlimitní Zadáno 10.02.2012 13.03.2012 12:00
Digitální mapa veřejné správy, část účelová katastrální mapa
nadlimitní Zadáno 27.10.2011 03.04.2012 16:00
Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji
nadlimitní Zadáno 24.10.2011 12.12.2011 16:00
Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jihomoravském kraji
nadlimitní Zadáno 24.10.2011 12.12.2011 16:00
Zabezpečení realizace projektu Rodinných pasů v letech 2011 – 2013
nadlimitní Zadáno 30.06.2010 23.08.2010 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016