Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modul Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb pro potřeby Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2016 15.11.2016 00:00
Analýza potřebnosti soc služeb v JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.11.2016 08.11.2016 00:00
Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2017 - 2019
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 31.01.2017 10:00
Pěší výlety po jižní Moravě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2016 23.09.2016 11:00
Zajištění poskytování sociální služby azylové domy na území Jihomoravského kraje - ve městě Brně IV.
nadlimitní Zadáno 25.08.2016 08.09.2016 11:00
040208/16/OKŘ Smlouva o dílo - pravidelná preventivní údržba a odborné prohlídky výtahů v budově ŽN 1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2016 16.08.2016 00:00
Mobilní aplikace V bezpečí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2016 15.08.2016 00:00
Nebytové prostory pro provoz Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců II
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2016 01.08.2016 13:00
Návrh architektonického a výtvarného řešení expozice Mikulčice – ostrovní hrad a sídlo Mojmírovců a zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci expozice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2016 01.08.2016 09:00
Zpracování zadávacích podmínek, zastupování zadavatele při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na realizaci projektu Rodinné pasy 2017 – 2019 a zastupování ve věci ochrany práv duševního vlastnictví k projektu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.07.2016 20.07.2016 12:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – oblast Znojemsko
nadlimitní Zadáno 07.07.2016 08.11.2016 10:00
SML - Smlouva o propagaci Jihomoravského kraje v rámci dokumentárního filmu "Ať žije svobodbé Brno"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2016 30.06.2016 00:00
Reklamní předměty s logem Rodinná politika Jihomoravského kraje a reklamní předměty s logem audit familyfriendlycommunity
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2016 24.06.2016 00:00
Objednávka č.40
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2016 23.06.2016 14:00
Objednávka č. 41
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2016 23.06.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016