Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 20 ks notebooků
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2021 19.05.2021 10:00
Nemocnice Břeclav - svoz a likvidace odpadů
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2021 19.05.2021 14:00
Výkon činnosti technického dozoru investora na stavbě III/37937 Blansko přemostění
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 24.05.2021 10:00
Přestavba bytu na učebny
Obchodní akademie, Středni odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 17.05.2021 12:00
Vytvoření zážitkové šifrovací hry s J. G. Mendelem včetně správy hry
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 19.05.2021 10:00
Školní laboratoř pro pečovatelky a ošetřovatelky-nábytek
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 14.05.2021 10:00
VZ TAG Rekonstrukce dílen SOŠ Vyškov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 24.05.2021 12:00
Laboratorní nábytek pro 3D tiskárny a dílenský nábytek
SŠ polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 20.05.2021 09:00
Přepočet zatížitelnosti mostů
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 17.05.2021 10:00
Diagnostiky mostů pro zpracování PD 2021
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 21.05.2021 09:00
Zástupce zadavatele pro přípravu a zadání veřejné zakázky na pořízení nových železničních kolejových vozidel
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 21.05.2021 10:00
Elektronický odbavovací a informační systém v autobusové dopravě IDS JMK
KORDIS JMK, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 04.05.2021 04.06.2021 11:00
Oprava střechy budovy F
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 04.06.2021 12:00
Vybudování centrální spisovny
Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 10.05.2021 13:00
Dodávka antigenních testů
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 11.05.2021 10:00
všechny zakázky