Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
II/380 Brno, ul. Kaštanová – protihlukový koberec
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 06.04.2020 24.04.2020 09:00
Datové propojení pracovišť
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 06.04.2020 14.05.2020 10:00
Název zakázky: Komunikační audit, pracovní workshopy a komunikační koncept
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 15.04.2020 12:00
Přílohy k hlavnímu jídlu
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 27.04.2020 09:30
Dílna Lipová
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 13.04.2020 10:00
Zajištění dodávky pneumatik pro nákladní automobily v roce 2020
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 15.04.2020 09:00
Kontrola klimatizačních systémů
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2020 17.04.2020 12:00
Výběr autobusových dopravců od 2021 – část 35
Jihomoravský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 11.05.2020 23:59
Výběr autobusových dopravců od 2021 – části 1 až 34
Jihomoravský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 11.05.2020 23:59
Dodávka šatních skříněk
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2020 27.04.2020 09:00
Vstupní překládací okno do vstupního filtru
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 30.03.2020 20.04.2020 14:00
Pravidelné revize požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany 2020-2022
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2020 06.04.2020 09:00
Zdravotnická dopravní služba
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 15.04.2020 14:00
Rozšíření stávajícího systému sestra-pacient_Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 08.04.2020 00:00
Přestavba haly na prodejnu
Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 21.04.2020 10:00
všechny zakázky