Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střešní krytiny objektů “A“ - polikliniky a objektu dílen DZS v Nemocnici Znojmo, p. o. na ul. MUDr. Jana Janského 11 ve Znojmě
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2021 09.03.2021 13:00
JMK009140/21/OKŘ/OBJ osobní ochranné prostředky na rok 2021
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2021 19.02.2021 00:00
Oborová zdrav.pojišťovna
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2021 19.02.2021 00:00
Pořízení 3D tiskáren a tiskového materiálu pro projekt DigiMe, č. ATCZ216, 02/2021
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2021 19.02.2021 00:00
Smlouva o nakládání s odpadem
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2021 19.02.2021 00:00
Smlouva o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2021 19.02.2021 00:00
Vzdělávání pro pracovníky s cílovou skupinou projektu SKILL Centrum pro cizince v JMK
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2021 19.02.2021 00:00
Vytvoření videotutoriálů pro SŠBCH
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 03.03.2021 09:00
Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na roky 2021 – 2027
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.02.2021 04.03.2021 14:00
II/416 Pohořelice - průtah
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 02.03.2021 09:00
II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy Vysočany – Bítov (extravilány) - Biologické posouzení stavby - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.02.2021 18.02.2021 00:00
Zajištění činností v oblasti BESIP na území Jihomoravského kraje v roce 2021
Jihomoravský kraj
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.02.2021 24.02.2021 12:00
II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE, PRŮTAH - STUDIE, IČ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2021 02.03.2021 10:00
Řezání laserem
SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2021 26.02.2021 12:00
Dodávka ICT pro Gymnázium Boskovice
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2021 04.03.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016