Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBÁCH SÚS JMK 2022 II.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Hodnocení 21.06.2022 11.07.2022 10:00
OPRAVA STŘECHY BUDOVY SO-02 GARÁŽE CM TIŠNOV, WAGNEROVA 1542
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2022 07.07.2022 09:00
Dodání tabletů pro výuku
Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 08:00
JMK012837/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
JMK012838/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
JMK012840/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
JMK012841/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
JMK012859/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
JMK012862/22/OKŘ/OBJ 400 ks lahví vína s etiketou
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
JMK012907/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
JMK012922/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
JMK012974/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
JMK012976/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
JMK012980/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
JMK012985/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016