Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK016661/24/OKŘ/OBJ letenky do Španělského království, 26.05. – 30.05.2024
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2024 04.03.2024 00:00
Oprava elektroinstalace
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2024 04.03.2024 00:00
Oprava historických erbů a věžiček na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
Jihomoravský kraj
podlimitní Hodnocení 04.03.2024 23.04.2024 10:00
Oprava stroje Manitou MLT 731 RZ: B00 5945 – elektroinstalace a hydraulika- Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2024 04.03.2024 00:00
Dodávka nového CT přístroje
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 01.03.2024 24.06.2024 10:00
Objednávka JMK016630/24/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2024 01.03.2024 15:00
Autentizační brána
Jihomoravský kraj
podlimitní Hodnocení 01.03.2024 22.03.2024 10:00
služby odpadového hospodářství
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2024 01.03.2024 14:00
Objednávka JMK016665/24/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2024 01.03.2024 13:00
Obnova stromořadí sil. II/397, kř. I/53 - Mackovice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2024 12.03.2024 10:00
Smlouva o uspořádání lyžařského kurzu
Gymnázium,Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2024 01.03.2024 12:00
Jihomoravské noviny - tisk a distribuce 2024
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2024 15.03.2024 09:00
Objednávka JMK016671/24/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2024 01.03.2024 11:00
Obnova S-centra Hodonín, p.o.
Jihomoravský kraj
nadlimitní Hodnocení 01.03.2024 16.04.2024 10:00
Výstavba technického zázemí a parkovacích stání ZZS JMK Brno-Bohunice
Jihomoravský kraj
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 01.03.2024 05.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016