Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Močové zdravotnické pomůcky
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2019 29.08.2019 09:30
JMK006217/19/ORR/OBJ - zajištění úklidu - Jihomoravské dožínky 2019
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2019 08.08.2019 08:00
Čerpadlo HLP74 GRR pro nákladní vozidlo Tatra 815 - RZ 3B7 96511
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2019 08.08.2019 00:00
VZ 32_2019 Deratizace a dezinsekce
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.08.2019 07.08.2019 14:00
Externí klinický audit podle § 75 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. na RDG oddělení Nemocnice Znojmo
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.08.2019 07.08.2019 13:00
III/379 15 Brno – Lesná, ul. Seifertova a Dusíkova - studie
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2019 19.08.2019 10:00
Školní robotické pracoviště
Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2019 21.08.2019 12:00
II/386 Kuřim, 1. etapa
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2019 16.08.2019 11:00
DODÁVKA 3 KS RYPADLO - NAKLADAČŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ BĚŽNÉ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 06.08.2019 09.09.2019 10:00
Oprava světlíku - havarijní stav
S - centrum Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.08.2019 06.08.2019 08:00
Dodávka osobních ochranných pracovních oděvů a obuvi pro zaměstnance a žáky školy
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.08.2019 06.08.2019 00:00
Dodávka technologického zařízení do školní kuchyně
SŠ polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 05.08.2019 26.08.2019 09:00
Dodávka a instalace průmyslové sušičky
Zelený dům pohody, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 19.08.2019 10:00
Odborné konzultace a dozor při implementaci v rámci modernizace NIS Nemocnice Kyjov
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.08.2019 05.08.2019 13:00
SD 112/2019_buňky
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.08.2019 05.08.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016