Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
44-20 Provozní budova LZS
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 03.07.2020 09:00
Rekonstrukce sociálního zázemí - toalety pro muže a ženy v DM Cihlářská (havarijní stav)
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 07.07.2020 10:00
II/374 Rájec průtah IV. stavba
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Vyhodnoceno 22.06.2020 05.08.2020 09:00
Nájemní smlouva - vitríny
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.06.2020 22.06.2020 14:00
Kupní smlouva - Zabezpečení počítačové sítě
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.06.2020 22.06.2020 07:00
Dodávka olejů, olejových maziv a mazadel
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.06.2020 22.06.2020 00:00
Smlouva o poskytnutí multilicence k softwarovému produktu T-IS a poskytování služeb
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.06.2020 22.06.2020 00:00
SŠ 2/2020 SA 10 dodatek licence mzdy
SŠ průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2020 20.06.2020 00:00
SD 78/2020 rest obr
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.06.2020 19.06.2020 14:00
Smlouva o dílo - Rekonstrukce rozvaděče
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.06.2020 19.06.2020 07:00
Havarijní stav splaškové kanalizace
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.06.2020 19.06.2020 00:00
JMK065647/20/OKŘ Smlouva o dílo - výškové práce 2020-22
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2020 18.06.2020 15:00
Odborný zástupce zadavatele na veřejnou zakázku realizace úsporných opatření s využitím podpory z programu OPŽP metodou EPC při rekonstrukci energetického hospodářství v příspěvkové organizaci Nemocnice Hustopeče
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 17.07.2020 12:00
Zatemnění oken (žaluzie, rolety)
Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2020 18.06.2020 09:00
část 3 – „Sadové úpravy – Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka“
Jihomoravský kraj
podlimitní Zadáno 17.06.2020 14.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016