Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup stromků pro výsadbu podél silnic 2017
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 14:00
Pneumatiky na nákladní vozidla a mechanismy
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 14:00
Výroba, doprava a instalace nového mobiliáře a likvidace starého v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 09:00
Lyžařský kurz 2018
Obchodní akademie, Středni odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 00:00
II/429 Mouchnice-průtah,oprava vozovky
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.10.2017 19.10.2017 13:00
Prodloužení licencí
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.10.2017 18.10.2017 09:00
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji 2018 - 2020
Jihomoravský kraj
podlimitní Zadáno 17.10.2017 03.11.2017 10:00
III/42510xIII/41619xIII39528 křižovatka silnic-zajištění DZ,vodorovného a svislého barvou
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2017 17.10.2017 13:00
Dodávka a montáž školních tabulí
Obchodní akademie, Středni odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2017 16.10.2017 16:00
"Zateplení objektu vrátnice - Nemocnice TGM Hodonín"
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2017 31.10.2017 10:00
III/15286 Brno, Slatina obchvat DÚR, IČ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 16.10.2017 21.11.2017 10:00
II/385 ČEBÍN INTRAVILÁN
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 13.10.2017 01.11.2017 10:00
Periodické školení profesní způsobilosti řidičů oblasti Blansko
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2017 13.10.2017 14:00
Zdravotnická dokumentace
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.10.2017 24.10.2017 10:30
Smlouva o službě č. 163-17 Security Consulting
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2017 13.10.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016