Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 09.04.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 09.04.2020 10:00
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Konfigurační práce ICT“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 07.04.2020 10:00
SPŠ stavební Brno – výměna oken 3. etapa
Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 12.05.2020 10:00
Elektrický varný kotel
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 10.04.2020 10:00
Oprava zámeckých prostor
Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2020 06.04.2020 13:00
OPRAVA TRHLIN – SPÁR NA KOMUNIKACÍCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2020
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 15.04.2020 09:00
VMware Jihomoravský kraj č. 2020 - 012
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2020 23.03.2020 10:00
Zhotovení, dodávka a montáž školního nábytku
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 06.04.2020 12:00
Dodávka sanitního vozidla pro přepravu transplantačního týmu 2020
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2020 14.04.2020 09:00
II/373 Brno, ul. Bělohorská
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 20.03.2020 14.05.2020 09:00
III/0476 Rousínov, most 0476-2 nad D1
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2020 03.04.2020 09:00
Dodávky masa
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2020 30.03.2020 10:00
JMK007728/20/OSV/OBJ návrh a zprovoznění "Elektronické evidence dětí ..."
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.03.2020 19.03.2020 12:00
III/3842 BRNO, KOHOUTOVICE, HÁJENKA - SMLOUVA O DÍLO
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.03.2020 19.03.2020 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016