Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ TAG Rekonstrukce dílen SOŠ Vyškov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 24.05.2021 12:00
Laboratorní nábytek pro 3D tiskárny a dílenský nábytek
SŠ polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2021 20.05.2021 09:00
Ubytování a strava Asociace TOM ČR 07/2021
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.05.2021 06.05.2021 00:00
Domov pro seniory Hustopeče – vybavení interiéru a exteriéru
Jihomoravský kraj
nadlimitní Hodnocení 05.05.2021 10.06.2021 10:00
Přepočet zatížitelnosti mostů
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2021 17.05.2021 10:00
Diagnostiky mostů pro zpracování PD 2021
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 05.05.2021 21.05.2021 09:00
Zástupce zadavatele pro přípravu a zadání veřejné zakázky na pořízení nových železničních kolejových vozidel
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 03.06.2021 10:00
Psychologické poradenství
Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.05.2021 05.05.2021 10:00
II/413 Rybníky, přípojka vodovodu a kanalizace - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.05.2021 05.05.2021 00:00
Licence Microsoft
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2021 04.05.2021 13:00
Elektronický odbavovací a informační systém v autobusové dopravě IDS JMK
KORDIS JMK, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 04.05.2021 04.06.2021 11:00
Provedení opatření ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v přírodní památce Ochozy v k. ú. Archlebov a přírodní rezervaci Písečný rybník v k. ú. Milotice u Kyjova
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2021 04.05.2021 00:00
Rámcová smlouva na dodávku asfaltového betonu - oblast Jih - cestmistrovství Břeclav a Hodonín
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2021 04.05.2021 00:00
Oprava střechy budovy F
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 04.06.2021 12:00
Vybudování centrální spisovny
Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2021 10.05.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016