Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby CYKLOSTEZKA UMÍSTĚNÁ PŘI SILNICI I/52 NA STRANĚ STŘEDNÍ NÁDRŽE VODNÍHO DÍLA NOVÉ MLÝNY II a výkon autorského dozoru
Jihomoravský kraj
podlimitní Zadáno 03.12.2018 20.12.2018 10:00
Projektové dokumentace a odborná podpora v rámci VZ, odborné konzultace a dozor při implementaci pro Nemocnici Břeclav
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2018 14.12.2018 12:00
Řešení samostatného energetického hospodářství objektů ODN
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2018 22.01.2019 13:00
Nábytek do kanceláře NT
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2018 10.12.2018 10:00
Rekonstrukce chlazení centrální serverovny
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2018 06.12.2018 14:00
smlouva_18_55
SŠ polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2018 30.11.2018 10:00
Vytvoření portálu PO s názvem "Portál obcí"
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2018 30.11.2018 10:00
Webový filtr pro monitoring a řízení přístupu uživatelů k webovým službám
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2018 30.11.2018 10:00
Poskytování odborné pomoci
Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2018 30.11.2018 07:00
Dezinsekční a deratizační služby na rok 2019-2021
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2018 30.11.2018 00:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby cyklistické stezky v úsecích B1 „LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ“ a B2 „MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ a výkon autorského dozoru
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2018 18.12.2018 10:00
Objednávka SW licencí
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2018 29.11.2018 10:00
Vydávání průkazů ISIC, ITIC
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2018 29.11.2018 00:00
Cestovní smlouva - CK PORTA OPTIMA
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2018 28.11.2018 15:00
Dodávka datových sad StreetNet, TouristNet a rastrových polohopisných dlaždic
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2018 28.11.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016