Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DNS 014 – Pronájem multifunkčních zařízení A4
nadlimitní Zadáno 18.08.2022 07.09.2022 09:00
DNS 013 – Pronájem multifunkčních zařízení A3
nadlimitní Zadáno 18.08.2022 31.08.2022 09:00
JMK079003/22/OVV - odvysílání reklamního spotu - propagace koncertu k příležitosti oslav 1200 let Moravy - Český rozhlas Vltava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.08.2022 18.08.2022 00:00
Smlouva o dílo na systémovou podporu produktů ESRI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.08.2022 17.08.2022 14:00
JMK013384/22/OKŘ/OBJ výměna prasklého skla ve dvorní fasádě, budova KrÚ JMK Cejl 73, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.08.2022 17.08.2022 00:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby "Paprsek - Snížení energetické náročnosti budovy II" a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.08.2022 12.09.2022 10:00
Objednávka JMK013404/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.08.2022 11.08.2022 13:00
Dodávka a implementace IT infrastruktury pro digitální technickou mapu Jihomoravského kraje
nadlimitní Hodnocení 11.08.2022 23.09.2022 10:00
„Výměna koberců v sále Zastupitelstva JMK včetně zázemí v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2022 22.08.2022 10:00
Nákup venkovních reklamních stojanů II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2022 29.08.2022 09:00
JMK013371/22/OKŘ/OBJ zimní pneumatiky pro služební vozidla JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2022 10.08.2022 00:00
JMK013377/22/OKŘ/OBJ servis zařízení vytápění, budova KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 1 a 3, Cejl 73, Údolní 35a, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2022 10.08.2022 00:00
JMK013382/22/OKŘ/OBJ odstranění závad z roční revize bezpečnostního systému, budova KrÚ JMK Cejl 73, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2022 10.08.2022 00:00
Objednávka JMK013379/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.08.2022 05.08.2022 14:00
Studie FVE pro organizace Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2022 12.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016