Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Letní tábor "Tajemné příběhy" pro 17 dětí ze sociálně slabých rodin
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2021 29.03.2021 14:00
Dopracování a aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby nové budovy ZZS JMK v Brně Černovicích – část Autoservis a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2021 29.03.2021 00:00
Smlouva o provozování webové aplikace pro uveřejňování informací o zadávání veřejných zakázek - 6. dodatek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2021 26.03.2021 10:00
034 – VT pro JMK
nadlimitní Zadáno 26.03.2021 06.04.2021 10:00
JMK009344/21/OKŘ/OBJ projekt interiéru "Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínovo nám. 3, Brno"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2021 26.03.2021 00:00
Domov pro seniory Hustopeče – dodávka gastrotechnologie
podlimitní Hodnocení 24.03.2021 30.04.2021 10:00
Monitoring pohybu na cyklistických trasách v Jihomoravském kraji
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 08.04.2021 12:00
„Dodávka systému pro tiskové řešení JMK“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2021 13.04.2021 13:00
Objednávka JMK009339/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 08:00
Údržba a náhrada značení přírodních parků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 00:00
Údržba a náhrada značení zvláště chráněných území
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 00:00
Údržba stávajícího pruhového značení hranic zvláště chráněných území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace v okrese Brno-venkov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 4 ZCHÚ v okrese Brno-venkov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 00:00
Plány péče vybraných zvláště chráněných území okresu Vyškov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.03.2021 19.03.2021 00:00
Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb
podlimitní Hodnocení 18.03.2021 03.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016