Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK009880/21/ORR/OBJ - Chovatelská výstava Jihomoravské dožínky 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2021 30.06.2021 08:00
Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2021 05.08.2021 10:00
Objednávka JMK009899/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2021 23.06.2021 11:00
Výběr autobusových dopravců od 2021 – část 7 – JŘSU
nadlimitní V jednání 22.06.2021
Zpracování projektu značení cyklokoridoru Svitava č. 24 v úseku Blansko – hranice s Pardubickým krajem na území Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2021 07.07.2021 12:00
Objednávka JMK009874/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2021 21.06.2021 14:00
Objednávka JMK009879/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2021 21.06.2021 14:00
Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2021 16.08.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče – přípojka jednotné kanalizace č. 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 02.07.2021 09:00
Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě a Databáze geografických jmen ČR
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.06.2021 16.06.2021 14:00
Objednávka č. JMK009799/21/OKH/OBJ - Diagnostika zázemí pro participativní plánování v Jihomoravském kraji
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.06.2021 10.06.2021 16:00
Zástupce zadavatele pro přípravu a zadání veřejných zakázek na zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2021 25.06.2021 10:00
JMK009802/21/OKŘ/OBJ pravidelná revize elektrospotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.06.2021 07.06.2021 00:00
JMK009726/21/OKŘ/OBJ dotační management pro akci "Výměna oken v budově ŽN 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy ŽN3, Brno"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2021 03.06.2021 00:00
Zástupce zadavatele - Pořízení digitální technické mapy pro Jihomoravský kraj II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2021 16.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016