Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka JMK008523/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.10.2020 01.10.2020 13:00
OZ - Dodávka jednorázových vyšetřovacích rukavic
nadlimitní Zadáno 25.09.2020 09.10.2020 10:00
Přizpůsobení území v Jihomoravském kraji dopadům klimatických změn - prostorová analýza vhodných lokalit pro přípravu a realizaci malých vodních ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2020 06.10.2020 12:00
Smlouva o dílo č. JMK 067685/20/OK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.09.2020 25.09.2020 13:00
Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC – dodávka nábytku a ostatního vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2020 14.10.2020 11:00
023 – čb tiskárny
nadlimitní Zadáno 22.09.2020 05.10.2020 10:00
Smlouva o užívání a provozování systému Mail Komplet
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2020 18.09.2020 14:00
Objednávka JMK008463/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.09.2020 17.09.2020 12:00
Zakázka na Dodávku serverů – část 2: Posílení kapacity produkčních serverů VDI
podlimitní Zadáno 14.09.2020 05.10.2020 10:00
Dodávka herních prvků – ZŠ Hapalova II
podlimitní Zadáno 10.09.2020 07.10.2020 10:00
Objednávka JMK008412/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.09.2020 07.09.2020 12:00
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji v období 2021 - 2025
podlimitní Zadáno 06.09.2020 30.09.2020 10:00
022 - VT pro JMK
nadlimitní Zadáno 04.09.2020 15.09.2020 10:00
021 Tencí klienti pro VDI II.
nadlimitní Zadáno 04.09.2020 15.09.2020 10:00
Objednávka JMK008372/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.08.2020 31.08.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40  ››