Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území přírodní památky Roviny v k. ú. Nevojice včetně ochranného pásma
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.05.2022 06.05.2022 00:00
Domov pro seniory Sokolnice - vybavení interiéru
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2022 23.06.2022 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunštát“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2022 31.05.2022 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Paprsek – Snížení energetické náročnosti budovy“ a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2022 31.05.2022 10:00
JMK012178/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.05.2022 05.05.2022 00:00
JMK012179/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.05.2022 05.05.2022 00:00
JMK012181/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.05.2022 05.05.2022 00:00
JMK012185/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.05.2022 05.05.2022 00:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7, Brno – etapa č. 3“
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2022 20.05.2022 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby: „Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7, Brno – etapa č. 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2022 20.05.2022 10:00
JMK076209/22/OKŘ Smlouva o dílo č. FVE/Brno Cejl/2/2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2022 04.05.2022 14:00
JMK012155/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2022 04.05.2022 00:00
JMK012156/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2022 04.05.2022 00:00
JMK012158/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2022 04.05.2022 00:00
JMK012159/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2022 04.05.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50  ››