Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Posouzení vlivu změny smluvních podmínek a uplatnění vyšší moci v rámci projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2022 20.07.2022 09:00
JMK013266/22/OKŘ/OBJ hydrofobizační nátěr hlav, demontáž a montáž ochranných sítí, budova KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2022 11.07.2022 00:00
JMK013267/22/OKŘ/OBJ výměna poškozených dílů výtahu, vyčištění a odmaštění výtahu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2022 11.07.2022 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v přírodní památce Kopečky u Únanova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2022 11.07.2022 00:00
JMK013264/22/OKŘ/OBJ servis chlazení, vzduchotechniky a solárů, budova KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 1 a 3, Cejl 73, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.07.2022 07.07.2022 00:00
Měřicí kampaň kvality ovzduší – obchvat Čebína
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2022 20.07.2022 09:00
Poradenství architekta při přípravě zadávacího řízení na DZR Rohatec
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2022 01.07.2022 13:00
JMK078102/22/OKŘ Smlouva o zásobování a zdravotnickém dohledu při poskytování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2022 30.06.2022 10:00
JMK078103/22/OKŘ Smlouva o provozování stanového tábora pro uprchlíky z Ukrajiny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2022 30.06.2022 10:00
JMK013222/22/OKŘ/OBJ výmalba Zastupitelského sálu, budova KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2022 30.06.2022 00:00
Dodávka síťové infrastruktury a aktivních prvků
nadlimitní Hodnocení 29.06.2022 01.08.2022 10:00
Objednávka JMK013246/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2022 29.06.2022 13:00
Evidenční SW realizace školních soutěží v JMK-aktualizace a úprava funkcionalit stávajícího SW, uživatelská podpora a správa SW
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2022 19.07.2022 10:00
JMK013149/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2022 29.06.2022 00:00
JMK013227/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2022 29.06.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016